Ankara'da Genç Girişimciliği Destekleme Stratejisi

Girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zordur. Girişimci kavramı ilk olarak ortaçağda kullanılan bir kelime olup „entreprendere‟ kökünden gelmektedir ve o dönemde „iş yapan‟ anlamında kullanılmıştır.