Ankara ve Tarım, 2016

Bu çalışma ile Ankara tarımının 1991-2014 yılları arasında 23 yıllık süreç içerisinde almış olduğu yol genel tarımsal ekonomik verilerin yanı sıra, arazi kullanımı ve su kaynakları, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarıma dayalı sanayi, üretici birlikleri, proje bazlı destekler, genel bir değerlendirme ve Ankara’ya yönelik gelecek tarımsal beklentiler altında incelenmiştir. İnceleme yapılırken Ankara’nın gelişim seyri ile Türkiye’nin gelişim seyri karşılaştırılarak Ankara’nın güç kazandığı ve güç kaybettiği ürünler üzerinde durulmuştur. Ankara’nın Başkent olma özelliğinden dolayı kırsal alanlara ve tarıma gerekli önemin geçmiş yıllarda verilmemiş olması, değerli tarım arazilerinin konut ve sanayi gibi tarım dışı alanlarda kullanımı, işlenen tarım arazilerinin her geçen yıl azalarak kendi nüfusunu kendi ürettiği kaynakla besleyememe tehlikesinin önümüzdeki yıllarda baş göstereceği sonucunu çıkarmak gerçekçi bir yaklaşım olarak öne sürülebilir.