Ankara Uluslararası Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi, Potansiyelinin Ortaya Konulması

Ankara Uluslararası Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi, Potansiyelinin Ortaya Konulması

Türiye’nin lojistik üssü olabilirliğinin sorgulandığı çalıştaylar 2003-2004 yıllarında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.