Ankara Turist Dostu Olacak

Şehir merkezi, tarihi mekanlar ve toplu taşıma araçları turist dostu haline getirilecek. Uluslararası fuarların yanı sıra, uçuşlarda Ankara'nın aktarma merkezi olması sağlanacak. Doğrudan uçuş yapılan yurtdışı nokta sayısı arttırılacak.

Kalkınmanın Bölge Planı Hazır

Ankara Kalkınma Ajansı, Başkent'in 2011 ile 2013 yılları arasını kapsayan Ankara Bölge Planı'nı hazırladı. Planda Ankara'nın turist dostu bir kent haline getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en gelişmiş kenti konumunda olan Ankara'nın cazibesinin arttırılması için birçok projenin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Ankara Kalkınma Ajansı'nca hazırlanan ve 2011-2013 yıllarını kapsayan Ankara Bölge Planı'nda yer alan bilgilere göre Ankara'nın yaşam kalitesi yüksek, dünyayla rekabet eden ve yeniliğin başkenti olması hedefleniyor. Bölge Planı'nda önümüzdeki dönemde şu hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor: Dönüş teşviği verilecek Yurt içinde ve yurtdışında başarılar gösteren, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere imza atan nitelikli insanları Ankara'ya çekmek ve bölgeye hizmet etmelerini sağlamak için çeşitli geri dönüş programları düzenlenerek teşvikler ve desteklerle Ankara'ya hizmet özendirilecek. Sanat ve kültür merkezi Sosyal sermayeyi güçlendirerek bölge uluslararası bir kültür sanat Şehir merkezi, tarihi mekanlar ve toplu taşıma araçları turist dostu haline getirilecek. Bilişim alanında uluslararası fuar ve toplantıların Ankara'da merkezi haline getirilmelidir. Bölgenin öne çıkan kültür sanat kurumları, kişileri, etkinlikleri değerlerinin uluslararası tanıtımı yapılacak ve markalaşması sağlanacak. Altyapı ve hizmetlerde bölge içi dengesizlikler giderilecek. Bölge içi göç azalacak Bölge içi göçü azaltmak için ilçelerde özgün mesleki eğitim imkanları ve istihdam alanları geliştirilecek. Göçle gelen nüfusun ihtiyaçları karşılanarak kente uyumu sağlanacak ve beşeri potansiyeli değerlendirilecek. Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal içermeye duyarlı bir biçimde uygulanması desteklenecek. İstihdam arttırılacak Yoksullukla mücadele için bölge genelinde alternatif gelir ve istihdam alanları geliştirilecek. Toplumun sosyal dışlanmaya maruz kalan kesimlerinin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yaşama aktif katılımı sağlanacak. Genç, dinamik ve eğitimli işgücü için istihdam olanakları arttırılacak. Nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim projeleri geliştirilecek.

Küpürler