Ankara Temalı Satranç Takımı Tasarım Yarışması 2016 Güncelleme

Ankara Temalı Satranç Takımı Tasarım Yarışması 2016 Güncelleme

Yarışma Konusu:

Satranç hem bir spor dalı hem de kültürlerarası etkileşimi sağlayan, analitik düşünce gücünün gelişimine katkıda bulunan bir oyundur.

Bu oyun satranç tahtası denilen 8×8'lik kare bir alan üzerinde 32 adet satranç taşıyla oynanır. Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alırlar, her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Satranç)

Yarışma ana teması; Ankara’yı temsil eden değerlerimiz olup, 3 farklı kategoride kendi içinde bütünsellik teşkil eden bir satranç takımı tasarımı ve uygulaması katılımcılardan beklenmektedir.

Ankara’nın mimari yapısını temsil eden anıt yapılar; tarihi, mitolojik ve etnografik değerlerini sembolize eden, kültürel ve turistik ögelerden oluşan bir satranç takımının tasarım ve üretimine yönelik bir tasarım yarışması düzenlenecektir.

Ankara’nın kalkınma, üretme dinamiklerinin ve tüm alt bileşenlerin de sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, yeni yatırımların özendirilmesini hedeflenmektedir.

Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, organize sanayi bölgelerinin, kültür ve sanat merkezlerinin, müzelerin yoğun olduğu ve beşeri sermayesi en güçlü kentimizdir. Savunma sanayii, yazılım, elektronik ve medikal sektörlerinde Türkiye'de başta gelmektedir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da bölgede öne çıkan ürünleriyle de dikkat çekmektedir. Temel hedefimiz; turizmin gelişimi için bu ekonomik çeşitliliği insan öğesi ile birleştirilmiş tasarımların ortaya çıkartılması olacaktır.

Yarışmada ödül kazanan tasarım(lar), Ajans tarafından Ankara’nın tanıtımında kullanılacaktır. Bu kapsamda CD/DVD, sosyal medya vb platformlarda yaygın erişime sunulacaktır.

Yarışmada dereceye giren satranç takımları Gökyay Vakfı Satranç Müze’sinde sergilenecektir.

Satranç ve tematik tasarımlarla ilgili daha detaylı bilgi ve farklı Satranç tasarım örnekleri için Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ziyaret edilebilir.

Yarışmanın Amacı:

 Ankara’nın tüm değerlerinin bölge, ülke ve dünya genelinde, turizme yönelik potansiyel kitlelere erişiminin sağlanması,

 • Ankara içi turizmin canlandırılması,
 • Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarını, yaşatmalarını ve kayıt altına almalarının sağlanması,
 • Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanması;
 • Tüm kesimlerin Ankara’nın değerleri hakkında farkındalık yaratılması ve bunların yaşatılmasına katkıda bulunulması.
 • Öğrenci ve profesyonel tasarımcılar ile ilgili sektörleri buluşturmak,
 • Türkiye’de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek, 
 • Tasarımlar üzerinden farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni bir bakış açısı kazandırmak,
 • Satranç sporunun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
 • Kültürel ve sportif faaliyetlerin birarada yer alması ile, Ankara için ulusal ve uluslararası düzeyde etkin tanıtımın sağlanması

Katılım Koşulları

 • Yarışma genel katılıma açıktır.
 • Katılım için coğrafi sınırlama yoktur.
 • Katılımcılar için  yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ve AKA ile GVSM temsilcileri dışında, amatör ve profesyonel tüm tasarımcılara açıktır.
 • Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar fakülteleri resim, heykel, seramik bölümleri ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına açıktır. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)
 • Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Ödül kazanan tasarımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılım şartlarına uymayan tasarımcıların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir tasarım konmayacaktır. Bu durum diğer ödül alan veya al(a)mayan katılımcılara bir hak doğurmaz.
 • Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. 

Kategoriler:

 Yarışma,

•     Ankara’yı temsil etme niteliği taşıyan anıtsal mimari yapılar  

•    Ankara ve çevresinin tarihi, mitolojik ve etnografik öğeleri

•    Ankara’yı sembolize eden yerel kültürel ve turistik ögeler (Ankara bindallısı, seğmenler, ankara keçisi vb. / kendi içinde bütünsel bir yapı oluşturması esastır.)

olmak üzere toplam 3 ayrı kategoride katılıma açıktır.

Yarışma kategorilerinin temalarına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

 1-    Anıtsal Mimari Yapılar  

Yarışmacıların, tasarımlarında kentin mimari dokusunu, kültürel miras belleğini yansıtabilecek eserleri göz önüne alarak çalışmaları beklenmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet Dönemi yapıları;  I. Ulusal Mimarlık Akımı ve II. Ulusal Mimarlık Akımı süreçlerinden, kentin yakın tarihine kadar Ankara’da değişen ve gelişen yapılaşma durumunu aktaran tasarımlar beklenmektedir.

Örneğin: Anıtkabir, TBMM, İlk Büyük Millet Meclisi, Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, Eski Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Atakule, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, İş Bankası Eski Genel Müdürlüğü, Ankara Palas vb. (Sadece örnek olarak verilmiştir.)

2-  Ankara’nın tarihi, mitolojik ve etnografik öğeleri

Her kentin bir efsanesi, kentle bütünleşen mitolojik figürleri vardır. Bu kategoride Ankara kentinin simgesi haline gelmiş öğelerin hikayesi, tasarımlar üzerinde farklı bir gözle farklı bir disiplin olan satranç oyununda bir araya getirilecek. Yarışmacılarımızın bu kategoride Ankara’nın etnografik değerlerini, tarihsel dokusunu, mitolojik unsurlarını göz önünde bulundurarak çalışmaları beklenmektedir.

Örneğin: Hitit güneşi, Tarihi Roma Hamamı Duvarı, vb. (Sadece örnek olarak verilmiştir.)

3- Kültürel ve turistik öğeler

Ankara’yı sembolize eden yerel kültürel ve turistik öğeler

Örneğin: Ankara bindallısı, Ankara keçisi, seğmenler vb. kendi içinde bütünsel bir yapı oluşturması esastır. (Sadece örnek olarak verilmiştir.)

Katılım Formatı

 • Tasarım: Satranç tablası ve satranç taşlarından oluşacaktır.
 • Tasarım, tasarımın yapıldığı vektörel formatta, teknik çizimi vb şekilde, aşağıda adresi belirtilen Gökyay Satranç Vakfı Müzesi’ne teslim edilecektir. Ayrıca Prototip üretimi de maket olarak sunulacaktır. Maket çalışması ölçekli olmak koşuluyla boyutlandırılmış olabilir.
 • Kargo ile teslim edecek olan yarışmacılarımız tasarımlarını en geç 28 Şubat 2017’da Gökyay Satranç Vakfı Müzesi’ne teslim edilecek şekilde kargo yapmalıdırlar.

 Yayın-Telif Hakkı:

 Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı & Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı ile eserin sahibine aittir. Bu eserler Gökyay Vakfı Satranç Müzesinde sanatçı bilgileri ile birlikte sergilenecektir. CD/DVD’leri Ankara Kalkınma Ajansı’nın arşivinde kalacaktır.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Ankara Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı ve Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda tasarımcı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ankara Kalkınma Ajansı ve Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

Yarışmada ödül alan eserler www.ankaraka.org.tr ve www.gokyaysatrancvakfi.org.tr web sitelerinde yayınlanacaktır.

Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan tasarımlardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, 300 TL bedelle istediği tasarımları ve prototip ürünü seçebilir ve alabilir. Bu takdirde kullanacağı tasarımların ticari telif hakları, tasarımcıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Tasarımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler. 

 Seçici Kurul: 

 •  Arif Şayık,          Genel Sekreter, Ankara Kalkınma Ajansı
 • Aybars Erdemli,   Uzman, Ankara Kalkınma Ajansı
 • Akın Gökyay,       Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı Kurucusu
 • Renan Gökyay,    NURUS A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Endüstri ürünleri tasarımcısı
 • Gülkız Tülay,        Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı

 Değerlendirme Kriterleri

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
 • İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması
 • Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap
 • İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili)
 • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)
 • Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması (üretim ve kullanım esnasında)
 • Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması

 Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

 Yarışma Takvimi:

 Yarışma Başlangıç Tarihi             :15 Temmuz 2016, Cuma

Son Katılım Tarihi                        :28 Şubat 2017, Salı

Seçici Kurul Toplantısı                  :14 Mart 2017, Salı

Ödül Töreni ve Sergi                     :Daha sonra bildirilecektir.

Değerlendirme, Sonuçların Duyurulması, Ödül Töreni:

Sonuçlar, Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın yoluyla ve www.ankaraka.org.tr ile www.gokyaysatrancvakfi.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara aşağıda belirtilen ödül ve sertifikaları, daha sonra bildirilecek olan bir tarihte Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Ödüller:

1.lik                 10.000 TL + Sertifika

2.lik                 7.000 TL + Sertifika

3.lük                5.000 TL + Sertifika

Mansiyon        1.000 TL + Sertifika (3 adet) 

Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

 Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Tel       : (312) 310 03 00

Faks    : (312) 309 34 07

bilgi@ankaraka.org.tr

 

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

Sakarya Mah. Hamam Arkası , Basamaklı Sok. No: 3

Altındağ / ANKARA

Tel       : (312) 312 13 04 – 05

Faks    : (312) 312 13 06

info@gokyaysatrancvakfi.org.tr

İçerik Tarihi: 15/07/2016