Ankara Projelerine Yeni Hibe

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara ve ilçelerinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelere hibe verecek. Ankara Kalkınma Ajansından edinilen bilgiye göre, Doğrudan Faaliyet Destek Programı ve Teknik Destek Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatiflere hibe desteği sağlanacak. Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında ayrılan 1 milyon liralık bütçe, engelliler, kültürel endüstri, coğrafi yığınlaşma, bilişim sektörü, tarım, işsizlik, ilçelerin ekonomik faaliyet ve potansiyel istihdam ve küresel iklim değişikliği projelerinin öncelikli olacağı faaliyetlere çeşitli oranlarda hibe verilecek. Asgari destek tutarı 20 bin lira, azami destek tutarı ise 75 bin lira olan projeler için kurumlar, 9 Aralık 2011 tarihine kadar Ankara Kalkınma Ajansına yapacak.