Ankara Milletvekilleri Bilgilendirme Toplantısı

Ankara Milletvekilleri Bilgilendirme Toplantısı

Toplantıya, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Milletvekilleri Özcan Yeniçeri, Nurdan Şanlı, Seyit Sertçelik, Bülent Kuşoğlu,  Emrullah İşler, Gökhan Günaydın, Mustafa Erdem, İzzet Çetin, Sinan Aydın Aygün, Ayşe Gülsün Bilgehan, Reha Denemeç, Levent Gök, Zelkif Kazdal, Aylin Nazlıaka, Tülay Selamoğlu, Fatih Şahin, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Ali Osman Gürcan, İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, İlçe Kaymakamları ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile İl ve Bölge Müdürleri katıldı. Toplantı, Ankara tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, “Başkent Ankara’yı yeni yüzyılda medeni alemde hızla koşturacak ve çağdaş hizmetlerle buluşturacak projelerin ve yatırımların rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesinde Saygıdeğer Ankara Milletvekillerimizin siyasi iradelerine ve desteklerine mutlak ihtiyaç duyulduğuna asla tereddüt bulunmamaktadır.”dedi.

İlin dinamiklerini harekete geçirmede koordinasyonun önemine dikkati çeken Vali Yüksel “Merkezi planlama ve yeterli ödeneklerle desteklenecek ve güçlendirilecek yatırım ve hizmetlerin; İl Valisi olarak başta ben, olmak üzere tüm genel ve yerel yöneticilerle, Ankara’yı yüreğinde hisseden tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte takım çalışması ruhuyla üstün gayret ve sorumlu hizmet anlayışı içerisinde doğru planlayarak, derhal uygulayarak ve aralıksız denetleyerek zamanında ve amaca uygun olarak gerçekleştirme azim ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.”dedi.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi ile birçok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ankara’nın; Hattilerden Hititlere, Hititlerden Friglere, Romalılardan Bizans’a, Selçuklulardan Osmanlılara ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olmaya kadar zengin bir uygarlığın izlerini taşıdığını söyleyen Vali Yüksel; “Ankara’da Galatların Kalesi, Friglerin Agustus Tapınağı, Osmanlı’nın Hacı Bayram Veli Camisi aynı mekanı paylaşır.

Roma Hamamı ile Selçuklu’nun köprüsü, Friglerin gordionu ile Greklerin agorası Ankara’dadır. Büyük İskender’in ordusu ile Pers savaşçılarının karşılaşmasına; Yıldırım Beyazıt ile Timur’un nefes kesen mücadelesine Ankara ovaları tanıklık etmiştir.”dedi.

Vali Yüksel, Ankara’nın dünya kenti vasfı kazanması adına önemli özellikler taşıdığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dinamik nüfusu, yöresel zenginlikleri, doğal kaynakları, eğitilmiş insan gücü, eğitimde kaliteyi yakalamış okulları, üniversiteleri, yüksek tarım potansiyeli, kümeleşme kabiliyeti gelişmiş OSB’leri, etkili teknoparkları, şifa dağıtan sağlık kuruluşları, hızlı ve konforlu hava, kara ve demiryolları ağları, uluslararası kurumları ve yaygın sivil toplum örgütleriyle Başkent Ankara’nın; sosyal, kültürel, ekonomik, beşeri ve entelektüel yapılanmasıyla tam bir dünya kenti olduğunu” belirterek “Bir şehrin uluslararası rekabet pozisyonunun bilinmesi ve buna göre rekabet stratejilerinin somut olarak belirlenerek geliştirilmesi o şehirde sorumluluk üstlenmiş siyasi ve idari oyuncuların yapması gereken en önemli husustur. Çünkü dünya şehri yaratmada esas olan, sürdürülebilir rekabet avantajının yakalanmasıdır. Bunun yegane yolu da kentsel kalitenin arttırılması, marka gücünün yükseltilmesidir.”dedi.

Vali Yüksel: “Bana göre artık Ankara’da dün konuşulanlardan farklı şeyleri söylemek, yeni şeyler konuşmak lazımdır.

Ankara’nın yeni yüzyıl şartlarına göre uluslararası rekabet pozisyonunun bilinmesi ve rekabet stratejilerinin de buna göre somut olarak belirlenmesi hedefimiz olmalıdır. Bu manada Ankara’da özellikle ve öncelikle yapılması gereken şey; Ankara’yı ortak hedef yapan ve Ankara heyecanını yüreğinde taşıyan tüm oyuncuların Ankara’yı farklılaştırma stratejilerini etkinleştirerek takım oyunu oynamada gayretlerini arttırmalarıdır.

Anadolu toprakları üzerinde 40 yılı aşan süredir hizmet ifa eden ve görev heyecanını yüreğinde bayrak yapan bir yönetici olarak ifade ederim ki bir şehrin hangi yüksek potansiyeli olursa olsun; takım oyunu oynamada gayret göstermeyen, iletişim kabiliyetini kullanmayan, ortak akılda buluşmayan şehirlerin dünya şehri yarışında yeri yoktur.”dedi.

Vali Yüksel konuşmasının son bölümünde “Fark edilen ve her zaman marka bir şehir olmak için; yeni dünya gerçekleri, aklın icapları ve halkın çağdaş ihtiyaçları bakımından elbette artık Ankara’da yeni şeyler söylemeli, uluslararası rekabet pozisyonumuzu alabilmemize yardımcı olacak rekabet stratejilerimizi somut olarak belirleyerek hepimiz inatla ve ısrarla bu hedeflerin peşine takılmalıyız.” dedi ve öncelikli hedefleri maddeler halinde sıraladı:

  • Ankara’da Expo heyecanı başlatılması,
  • Bilişim Vadisi kurulması,
  • Turizm hamlesinin vakit geçirilmeden yapılması,
  • Tarımda seracılık ve ziraî çeşitlendirmenin yaygınlaştırılması,
  • Spor tabanlı olimpiyatlara ev sahipliği yapılması,
  • Uluslararası fuar alanları kurulması,
  • Metronun mutlaka iki yıl içerisinde bitirilmesi

Vali Yüksel’in konuşmasından sonra Bölge ve İl Müdürleri sunumlarını yaptılar.

İl Yöneticilerinin sunumları devam ederken TBMM Başkanı Cemil Çiçek Danışma Kurulu Toplantısı nedeniyle toplantıdan erken ayrıldı.

Toplantının sonunda söz alan Ankara Milletvekilleri “Toplantının çok yararlı olduğunu, Milletvekilleri olarak böyle bir toplantıyı müşahede etmekten dolayı mutlu olduklarını ve mutlaka tekrarını beklediklerini” belirterek çok dikkatli ve iyi hazırlanmış toplantı için Vali Yüksel’e teşekkür ettiler.

Ankara Milletvekilleri Bilgilendirme Toplantısı, topluca yenilen öğle yemeğinden sonra, toplantıların kesintiye uğramaması ve devamının beklendiği temennileriyle sona erdi