Ankara Kırsal İnovasyon Yol Haritası 2017-2023
“Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz” projesi kapsamında hazırlanan Ankara Kırsal İnovasyon Yol Haritası çalışması.