Ankara Kalkınma Ajansının Desteklediği Bilişim Firmasına Global Ödül

Ankara Kalkınma Ajansının Desteklediği Bilişim Firmasına Global Ödül

Yeni yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren, yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için yurt içi ve yurt dışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırım çekmeye çalışan Yatırım Destek Ofisi, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulmuş bir birim olarak çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Yatırım Destek Ofisleri (YDO) yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ki işlemlerinin takibinde tek durak ofisi olarak görev yapmak üzere kurulmuştur. Ayrıca Yatırım Destek Ofisleri bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için "Tek Durak Ofis" görevi görerek ücretsiz ve hızlandırıcı kamu hizmetleri sunan bir birimdir.

Yatırım Destek Ofisi’nin uzun soluklu çalışmaları neticesinde, Ankara’da  Ankara Kalkınma Ajansı ile ortak çalışmaları bulunan Türk yazılım firması Sisoft, bulut teknolojileri üzerine geliştirdiği yazılımlarla Oracle tarafından "Yılın ISV Bulut Partneri" seçilmiş ve “Global Oracle Üstünlük Ödülü”ne layık görülmüştür.

Sisoft, “Yılın Isv Bulut Partneri” Olarak “Oracle Excellence Award”a Layık Görüldü

1998’den beri OPN üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Sisoft, Java tabanlı sağlık çözümleriyle hem ulusal hem de uluslararası pazarda önemli deneyimler elde etmiştir.

Sisoft, sağlık yazılımı alanındaki geniş ürün yelpazesiyle dünyanın önde gelen HBYS firmalarından biridir. Sisohbys; Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika’da birçok hastane ve sağlık kuruluşunda hizmet vermektedir. Bugüne kadar 700'ün üzerinde hastane ve sağlık kuruluşunda kullanılmıştır.

Sisoft, dünya çapında pek çok hükümet ve sağlık bakanlığı tarafından kabul gören uçtan uca HBYS çözümleriyle dünya çapında sektörün liderlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Devlet hastanelerinden özel hastanelere, 50 yataklı küçük sağlık kuruluşlarından 3000 yataklı hastane zincirlerine kadar her tipte ve her ölçekte sağlık kuruluşunun beklentilerini karşılayarak %100 müşteri memnuniyetini sağlayan Sisoft, şimdi de müşterilerini buluta taşıyarak sunduğu hizmet kalitesini bir seviye daha yukarı taşımıştır.

“Sisoft olarak, Yılın ISV Bulut Partneri Oracle Üstünlük Ödülü’nü almaktan gurur duyuyoruz” şeklinde düşüncelerini ifade eden Sisoft Genel Müdürü Ömer Siso sözlerine “ Bu ödül Sisoft’un başarılarına birçok katma değer katacak ve kurumsal amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizde büyük bir avantaj sağlayacaktır. Sunduğumuz çözümler yüksek ölçüde maliyet avantajlı olup müşterilerimize, ilk kurulum maliyeti ve operasyonel mali harcamalardan kaçınma avantajları sağlamaktadır.” şeklinde devam etti.

Türk Firmalarının Bilişim Sektörü İçindeki Yeri, Önemi, Pazar Payı

Sisoft olarak geliştirdiğimiz yazılımlar, Ülkemizde “Common Criteria” güvenlik belgesi ile akredite edilmiş tek sağlık yazılımıdır. Ayrıca Uluslararası “SPICE 2” Standardı yazılımımızın diğer önemli bileşenidir. Özellikle uluslararası ihalelere katılabilmek için akreditasyon önemli bir konu. Sağlık Bilişimi uygulamaları uluslararası düzeyde incelendiğinde, “bulut bilişim” uygulamalarının giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Bu alandaki uzmanlar da sağlık bilişiminin geleceğinin bulut bilişiminde olduğunu göstermektedir. Bulut Bilişim; güvenlik, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik gibi en temel gereksinimlere tümü ile karşılık vermektedir. Ayrıca, radyoloji görüntülerinin (PACS) arşivleme ve iletişim sistemlerinde depolanma gereksinimi de Bulut Bilişimi zorunlu hale getirmiştir.

Bilindiği üzere Türk firmaları bilişim sektöründe başarılı işlere imza atmakta ve ülkemizde bu hizmeti sürdürmekteler.  Ülkemizdeki sağlık bilişim sektörü yalnızca fiyat endeksli bir rekabete dayalı olduğu için firmalar yazılım ihracatına yönelmek zorundalar. Konu ihracat olunca da uluslararası arenada yarışabilmek adına gerekli standart ve uyumluluklar çerçevesinde yazılımları geliştirmeliler ve uygun hale getirmelidirler.

Sisoft firmasının; sektörde yurtdışı pazara açılma, ikili işbirlikleri oluşturma, kurumsal kapasiteyi geliştirme ve devlet desteklerinden faydalanma noktasında Ankara Kalkınma Ajansı ile çalışmaları devam etmektedir. Yine yakın zamanda firmanın Afrika pazarındaki atılımları ile ilgili olarak, firmaya ihracat ve yurtdışı tanıtım ve pazarlama destekleri anlatılarak yurtdışı pazara açılma noktasında danışmanlık yapılmıştır. Yurtdışındaki ilgili misyon temsilcilikleri ile iletişime geçilerek firmanın yurtdışı pazara girmesindeki zorluk ve engeller aşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ilgili ülkenin büyükelçilikleri, firma temsilcisi ile ziyaret edilerek işbirliği sağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, kalkınma hamlesine bütünsel olarak yaklaştıklarını ifade ederek, Ankara’da ekosistemde bulunan her bir öğenin yeterince Ankara Kalkınma Ajansının faaliyetlerinden ve desteklerinden yararlanması gerektiğini vurgulamıştır. Firmalar veya girişimciler genellikle Ajansa devlet desteklerinden nakdi olarak yararlanmak için geliyorlar. Bu kapsamda Ankara Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Programı veya mali destek veren diğer devlet kurumlarından, firmaların uygunluk ve gerekli kriterleri taşıma ölçüsünde bu desteklerden yararlandırmaya çalışıyoruz. Ancak Ankara Kalkınma Ajansının yatırımcılar nezdinde mali destekler kadar bilinmeyen danışmanlık faaliyeti hayati önem taşımaktadır. Bu ücretsiz danışmanlık faaliyetleri sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımcıların bölgede yapacakları yatırımlara yönelik rehberlik hizmeti sunarak yatırımcı/girişimcilere yatırımdan önce, yatırım aşamasında ve yatırımdan sonra her türlü teknik ve idari desteği sağlamaktadır. İlgili paydaşlar arasında katalizör görevi görerek,  güçlü iletişim ağları sayesinde yatırımcılarımıza hızlı ve etkin çözümler üretir.

Ayrıca Global Üstünlük ödülü için bir Ankara firmasının layık görülmesinin önemini belirterek Sisoft firmasını tebrik etmiş ve başarılarının devamını dilemiştir.