Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu toplandı

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu toplandı

Kurulun açılış konuşmasını yapan Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Lale, Ankara’nın üniversiteleri, teknoparkları ve araştırma merkezleri ile Türkiye’de teknolojinin üssü haline geldiğini vurguladı. Lale, bu çerçevede kurulacak bilişim vadisi projelerinden birisinin Ankara’da olması gerektiğinin altını çizdi. Lale: “Üniversiteleri, üniversitelerin önderlik yaptığı aktif 5 teknokenti ve 2010 yılı verilerine göre buralardaki 611 işyeri ve 7000’in üzerinde istihdamı ile bilim ve teknolojinin üssü haline dönüşmüştür” dedi.

Toplantıda ODTÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü İhsan Kızıltaş’ın Ankara’daki teknoparklar ve sorunları hakkında sunumu da gerçekleşti. Teknokentlerin Üniversite sanayi işbirliğinde önemli görevleri olduğunu ifade eden  Kızıltaş, teknokentlerin üniversitelerde üretilen bilginin katma değere ulaşmasında çok önemli bir yapı olduğunu kaydetti.  Ankara’nın 5 teknoparkı ve 700’ün üzerindeki firma ile 400 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kızıltaş, Ankara’da doğal bir bilişim üssü oluştuğunu bildirdi. Sunumunda teknokentlerin sorunlarına da değinen Kızıltaş, finansman ihtiyacı, paylaşım kültürü ve melek yatırımcı ihtiyacına vurgu yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı kurul üyelerine son dönem çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi. Son dönem çalışmalarında Kurumsal Stratejik Planlama, Mali Yeterlilik çalışmaları ve Eğitim İhtiyacı Analizi Çalışmaları yürütüldüğünü belirten Balcı, kurul üyelerine bu konuda gelinen aşamalarla ilgili bilgi verdi. Ajans olarak özellikle yenileşim, girişimcilik, turizm konularında bir çok etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Balcı, kanaat önderlerinin ve kamuoyunun Ankara’nın potansiyeli konusunda bilgilendirildiğine değindi.

Kurul’da daha sonra Program Yönetimi Birim Başkanı Süleyman İslamoğlu tarafından 2011 Yılı Mali Destek Programı’nın ayrıntılarına ilişkin sunum yapıldı. Kalkınma Kurulu’nda son olarak üyelerce  gelecek yıla ilişkin değerlendirmeler ve öneriler konuşuldu.    

Galeri