Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Tarafından 2019 Yılı Teklif Çağrısı Kapsamında Çevrimiçi Bir Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Tarafından 2019 Yılı Teklif Çağrısı Kapsamında Çevrimiçi Bir Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütülen;

  • İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA),
  • Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı (TR51/19/KIR/KIR_KA),
  • Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı (TR51/19/YSG/YSG_KA/SGAK/ SGAK_KA /SGF/SGF_KA) sonuçları açıklanmış ve başvuru sahipleri sözleşme imzalama sürecine davet edilmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından başarılı bulunarak sözleşme imzalamaya davet edilen projelere yönelik olarak çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 03 Haziran 2020 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanan projelere yönelik düzenlenecek ilk izleme ziyaretleri öncesinde gerçekleştirilen toplantıda İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından sürecin işleyişine ilişkin bilgi verilmiş ve yararlanıcılara başarılı bir proje uygulama süreci geçirmeleri için gerekli bilgiler aktarılmıştır. Sözleşme imzalama süreci devam eden tüm yararlanıcıların davet edildiği toplantıya 77 proje personeli katılım sağlamıştır.

Toplantı Zoom kaydı:https://www.youtube.com/watch?v=FidBxI6s7lg