Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi 2019 Yılı Mali Destek Programları İzleme Faaliyetleri Kapsamında Saha Ziyaretlerine Başladı

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi 2019 Yılı Mali Destek Programları İzleme Faaliyetleri Kapsamında Saha Ziyaretlerine Başladı

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütülen;

  • İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA),
  • Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı (TR51/19/KIR),
  • Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı (TR51/19/YSG/SGAK/SGF_KA/SGF) sözleşme imzalama süreçleri sonrası İlk İzleme ziyaretlerine başlanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından, başarılı bulunarak sözleşme imzalamaya davet edilen projelere yönelik olarak çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve sözleşmesi imzalanan projelerin ilk izleme ziyaretlerine başlanmıştır. 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 03 Haziran 2020 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanan projelere yönelik düzenlenen ilk izleme ziyaretleri sırasında İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından sürecin işleyişine ilişkin bilgi verilmekte ve proje uygulamaları hakkında bilgi alınmaktadır.

Galeri