Ankara Kalkınma Ajansı dış ticaret eğitimleri devam ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı dış ticaret eğitimleri devam ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Ankara Bölge Planı’nda belirtilen; “Ankara’yı başta katma değeri yüksek sektörler olmak üzere yenilikçilik yoluyla kaliteli ürün ve hizmet çeşitliliği sunarak küresel düzeyde rekabet edebilen bir merkez haline getirmek” stratejik amacı doğrultusunda şekillenen dış ticaret eğitimleri devam ediyor.

Ankara’da faaliyet gösteren ve ileri teknoloji üreten firmaların ihracat kapasitelerini artırma ve ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra üniversitelerin lisan bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere “dış ticaret uzmanlığı” gibi alternatif bir kariyer alanı kazandırmak hedefleniyor. 

Uzman isimlerin eğitmen olarak yer aldığı  ve ilginin yoğun olduğu program ile  bölgenin yetişmiş dış ticaret elemanı ihtiyacına katkı hedeflenirken, firmaların ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Eğitim programında bir dış ticaret profesyonelinin bilmesi gereken konulardan dış ticaret mevzuatına, uygulanacak prosedürden uluslararası ticari sözleşmelere değin birçok konu uzmanlarca katılımcılara sunulacak. Ankara’nın dış ticaret potansiyeline olumlu katkılarının beklendiği sertifikalı eğitim programı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Eğitim Takvimi

 • 24-27 Ocak / 31 Ocak-3 Şubat : Bilkent Cyberpark
 • 28-29 Ocak / 4-5 Şubat: Ajans Merkezi
 • 11-12 Şubat / 18-19 Şubat: Ajans Merkezi
 • 14-17 Şubat / 21-24 Şubat: ODTÜ Teknokent
 • 28 Şubat - 2 Mart / 6-9 Mart: Hacettepe Teknokent

Başvuranlarda Aranan Nitelikler

 • Ankara’da kurulu şirketlerin ilgili departmanlarında çalışıyor olmak
 • Bir yabancı dili (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça tercih sebebidir) genel metinleri okuyup anlayabilecek derecede bilmek

Katılımı Kesinleşen Katılımcılardan İstenecek Belgeler

 • İmzalı başvuru formu
 • Çalıştığı şirketle bağını gösteren tevsik edici belge (yetki belgesi, sirküler, bordro)
 • Çalıştığı şirketin bağlı bulunduğu odadan alınmış sicil kaydı
 • Çalıştığı şirketin ihracat/ithalat geçmişini gösteren belgeler
 • Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi konularında başvuruda belirtilen niteliklere ilişkin sahip olunan sertifikalar ve test sonuçları