Ankara Kalkınma Ajansı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Sıkça Sorulan Sorular (SSS)-II Yayımlandı

Ankara Kalkınma Ajansı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Sıkça Sorulan Sorular (SSS)-II Yayımlandı

Soru 1: Kurumumuz Ankara ilinde evde sağlık hizmeti veren bir özel sağlık kuruluşudur. Programa proje hazırlayıp başvuru yapacağız. Henüz fikir aşamasında olan projemizde, ihtiyacı olan tüm hasta, yaşlı, gebe ve tüm yaştan bireylere sunduğumuz hizmeti ücretsiz vermeyi, bu şekilde Sağlık Bakanlığı’nın evde bakım birimlerinin ve hastanelerimizin yükünü bir nebze hafifletmeyi planlıyoruz. Fakat konu ile ilgili birkaç sorumuz şu şekildedir;

a) Projede kâr amacı gütmeyeceğiz yani tüm hizmetlerimizi talep eden herkese ücretsiz vereceğiz fakat biz kâr amacı güden kurumlar olarak başvuru yapabiliyoruz dolayısıyla hibe tutarından maksimum %75 yararlanıyoruz. Bununla ilgili yapılabilecek bir iyileştirme çözümü var mıdır?

b) Firmamız şahıs işletmesi olup yalnız Sağlık Bakanlığı’nın izni ve onayı ile açılmış vergi levhası, çalışma ruhsatı, mesul müdürlük belgesi, tıbbi atık sözleşmesi gibi belgeleri mevcuttur. Ticari sicil kaydı kuruluş aşamasında gerekli evraktan olmadığından kayıt edilmemiştir. Ticari sicil belgesi yerine destekleyici diğer belgeleri koymamız yeterli midir?

 

Cevap 1:

a) Rehbere göre, kuruluş belgelerinde kâr amacı güden işletme olarak tescil edilmiş kurum kuruluşlar azami %75 destek oranından yararlanabilmektedir. Proje kapsamında temin edilecek ekipman-malzemenin mülkiyetinin rehberde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla başvuru sahibine ait olacağını da bilgilerinize sunarız.

b) Elinizdeki mevcut belgeleri yükleyip başvuru yapmanız durumunda, ön inceleme aşamasında eksik olarak tespit edilen evrak tarafınızdan talep edilebilecektir.

___________________________________________________________

 

Soru 2: Öngörülen uygun bütçelerde;

a) Toplam maliyeti 50.000,00 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için: Mal ve hizmet alımlarında toplam maliyeti oluşturan tüm detayları içeren teknik şartname ve piyasa araştırması,

b) Yapım (inşaat) işlerinde: Uygulama projesi, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmininin

ek olarak yüklenmesi istenmiştir. Proje uygulama sürecinde bu maliyetlere ilişkin satın alımlar ihale yoluyla mı olacaktır?

 

Cevap 2:

a) Toplam maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki kalemler için piyasa araştırması yapılarak en az üç teklif/proforma fatura temin edilmesini ve mal ve hizmet ayrıntılarını içeren bir teknik şartname hazırlanmasını istiyoruz. Teklifler arasından en uygun olan fiyat teklifi kabul edilecektir.

b) Rehberde de belirtildiği gibi proje değerlendirmesi sırasında öngörülen maliyetler piyasa fiyatlarına uygunluk açısından da değerlendirilecek, yeterli gerekçelendirmesi olmayan veya yüksek bütçelenen kalemler projenin düşük puanlanmasına neden olabilecektir.

___________________________________________________________

 

Soru 3: “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” çağrısı kapsamında kâr amacı güden bir kuruluş ile kâr amacı gütmeyen bir kuruluş (Üniversite - Özel yazılım firması) ortaklı başvuruda bulunabilir mi?

 

Cevap 3: Kâr amacı güden bir kuruluş ile kâr amacı gütmeyen bir kuruluş ortak başvuruda bulunabilir.

___________________________________________________________

 

Soru 4: COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında hazırladığımız proje kapsamında üretim atölyesi kurmayı planlamaktayız. Süreç içerisinde tedariki zorlaşan ve ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini sağlayacak atölyede COVİD-19 ile mücadele kapsamında uygun çalışma saatleri ve fiziksel koşullara sahip ortamda çalıştıracağımız üretim elemanlarının maaşları destek kapsamında uygun maliyetlere girmekte midir?

 

Cevap 4: KAYS üzerinden başvuru yaparken bilgilerini girmeniz talep edilecek. İnsan kaynakları kalemi altında koordinatör ve proje için gerekli teknik personelin maaşları uygun maliyettir. Kâr amacı güden işletmeler için net maaşlar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için brüt maaş uygun maliyettir.

___________________________________________________________

 

Soru 5: Yayınlanan başvuru rehberinin 28.sayfası/2.maddesinde 'Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi lisans gibi belgeler' kısmında istenen belgeler nelerdir?

Sisteme yüklenmesi istenen Yetki Belgesi nasıldır, nereden alınmalıdır, neleri içermelidir?

Başvuru sahibi yani şirket müdürümüz yetkili kişi olabilir mi? Aynı zamanda irtibat kişilerinden birine de kendisini yazabilir miyiz?

 

Cevap 5: Rehber 28. sayfa 2. maddede yazan ifade; proje sırasında faaliyetlerin yürütülmesi için belli bir kurumdan izin alınması gerekiyorsa onun izin belgesini kastediyor (örneğin inşaat için ruhsat veya sağlıkla ilgili bir faaliyet için İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli iznin alınması gibi...)

Yetki belgesi özel işletmeler için Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olacak kişi için imza sirküleri belgelerinden oluşuyor.

Şirket müdürünüz yetkili kişi olabilir ve irtibat kişisi olarak yazılabilir.

___________________________________________________________

 

Soru 6: Projemiz Türkiye ve yurt dışı pazarına hitap eden XENON Flaş Teknolojisi ile Dezenfeksiyon Sistemidir. Hastane, metro, otobüs, uçak, Gıda paketleme hatları, fabrikalar, yurtlar, huzurevleri, spor salonları vb. tüm ortak kullanım alanlarında kullanıma elverişli olan bir projedir. Projemiz halk sağlığını ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje statüsündedir. Bu nedenle kullanım alanları yukarıda da belirtildiği üzere oldukça geniş kapsamlı olduğundan ilgili soruları net rakamlar ile ifade etmenin oldukça zor olduğunu düşünmekteyiz. Bu kapsamda nasıl bir yol izleyebiliriz?

 

Cevap 6: Yaklaşık rakamlar kullanmanızda bir mahsur bulunmamakla birlikte daha net rakamlar kullanabileceğiniz performans göstergeleri de seçebilirsiniz. İlgili bölümde yer alan tüm göstergeleri kullanma zorunluluğunuz da bulunmuyor.

___________________________________________________________

 

Soru 7: Yönetim kurulu kararı başvuru aşamasında mı yoksa proje onaylanırsa sözleşme aşamasında mı alınıyor?

 

Cevap 7: Karar başvuru sırasında destekleyici belgeler bölümüne yüklenmelidir, ancak kurumun yetkili organından karar alma süreci uzun olacaksa başvuru sırasında bu durumu belirten bir beyan belgeler bölümüne yüklenerek daha sonra sözleşme aşamasında da sunulabilir.

___________________________________________________________

 

Soru 8: COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında firmamız N95 maske üretimi için proje hazırlamaktadır. Bu kapsamda ilgili üretim hattı için gereken makinenin yaklaşık 1 Milyon Dolar maliyeti vardır. Projemizin bütçesinde bu makinenin belirli bir tutarını girip geri kalan kısmı tarafımızca karşılayacak şekilde talep edebilir miyiz? Makine üst limitin çok üstünde olduğu için bir kısmını ekleyebiliriz belki diye düşündük.

Eğer bütçeye ekleyebilirsek ne kadarlık bir tutarı eklememiz gerekir?

 

Cevap 8: Rehberimizde yer alan destek miktarı bilgileri şöyle;

"Asgari Tutar: 200.000,00 TL

Azami Tutar: 1.500.000,00 TL

Kâr Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve %75’ini aşamaz."

Buna göre bizim destek tutarımız açısından; proje bütçesinin en fazla %75'ine, azami 1,5 milyon TL olacak şekilde destek verebiliriz. Yani projenizi bu şekilde bütçelendirmeniz gerekiyor.

Üretim hattı maliyetinin ne kadarlık bir kısmını bütçeye koyacağınız, diğer kalemleri ve azami alabileceğiniz destek tutarını göz önünde bulundurarak sizin karar vereceğiniz bir durumdur.

___________________________________________________________

 

Soru 9: Program rehberinde Başvuru Sahibinin son üç mali yıla ait gelir gider durumunu ve bilanço bilgilerini gösteren mali kayıtları sözleşme aşamasında istenen evraklar arasında fakat sistemde başvuru sırasında destekleyici belgeler arasında yer alıyor. Başvuru aşamasında yüklememiz zorunlu değil olarak anlıyorum doğru mudur?

 

Cevap 9: Mali belgelerin başvuru aşamasında sunulması gereklidir. Değerlendirmelerde kurumun mali ve teknik değerlendirmesinin bir bölümü bu belgeler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

___________________________________________________________

 

Soru 10: Programa başvuru için başvuru süreci ile ilgili sormak istediğim birkaç konu vardı. Teknopark’ta yer alan Eplatform firmamızın projesi için Kullanıcı hesabı açarak tüzel kişi olarak kendimizi tanımladık.

a) İletilen dokümanda taahhütnamenin sistemden alınacağı belirtilmiş. Sistemde bununla ilgili bir alan göremedik. Proje Başvurusundan sonra mı sistem taahhütnameyi veriyor? Şu an sadece Evrak İşlemleri -> E-imza Teyit İşlemleri menüsü var.

b) Proje yürütücüsü sistemde proje ile ilgili tanımlamaları yapıyor, ancak asıl yönetim kurulu başkanımızın e-imzası ile evrakları imzalamak gerekli diye anladık, bilgiyi teyit edelim isterim. Ayrıca proje yürütücüsünün vekaletnamesi de var. Bununla ilgili başka bir gereklilik var mıdır?

c) Aşağıda ek belgeler kısmında yer alan belgelerden hangisi zorunlu o kısım biraz açık gelmedi. “Belge Başvuru Sahibi için Zorunlu mu” açıklaması kısmında çoğu ibare zorunlu değil şeklinde. Bu tabloya göre hangi evrakları yüklemek zorunludur?

 

Cevap 10:

a) Başvuru süreci Rehberin 4.1 Başvuru Adımları bölümünde detaylı olarak anlatıldığı üzere, her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin en üst yetkilisi tarafından imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması durumunda taahhütnamenin Ajansa fiziken teslimi gerekli değildir. Taahhütnamenin e- imza ile imzalanmaması durumunda taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak taranmış örneğinin e posta yoluyla covid@ankaraka.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Özetle, taahhütname proje başvurusu tamamlandıktan sonra KAYS sistemi tarafından üretilir.

b) Rehberin 4.1 Başvuru Adımları bölümünde detaylı olarak anlatıldığı üzere, her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin başvuru sahibinin en üst yetkilisi tarafından imzalanması ile tamamlanır. En üst yetkili imzaladıktan sonra başka bir vekalete gerek bulunmamaktadır.

c) Destekleyici belge türlerinin tamamı başvuru sahibinin ilgisi durumuna göre zorunludur. İstenen formatta hazırlanıp KAYS'a yüklenmesi gerekmektedir. Örneğin, bütçe kalemlerinde belirtildiği üzere 50.000,00 TL’yi aşan kalemler için teknik şartname ve proforma faturalar zorunludur ancak altında kalan tutarlar için değildir.

___________________________________________________________

 

Soru 11: COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında projemizi tamamlamak üzereyiz. Ancak “Performans Göstergeleri” kısmında sormak istediğimiz sorumuz vardır. Projemiz tamamlandıktan sonra kullanılması planlanan ilk hedef şehir Ankara’dır. Ancak projemiz; halk sağlığını ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olduğu için tüm Türkiye genelinde de kullanılacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda “Performans Göstergeleri” sorularını yanıtlarken Ankara bazlı mı ilerlemeliyiz yoksa tüm Türkiye genelini mi düşünerek ilerlemeliyiz?

 

Cevap 11: Performans göstergelerini Türkiye geneline göre girebilirsiniz.

 

___________________________________________________________

 

Soru 12: ABC Genel Müdürlüğü olarak Covid-19 projesine başvuru yapmak istiyoruz. Yasal statümüz DEF kurumuna bağlı kuruluş olarak geçmektedir. Ancak kurumumuzun ayrı bir tüzel kişiliği ve ayrı bir vergi kimlik numarası vardır. Bu kapsamda ABC Genel Müdürlüğü olarak Covid-19 projesine başvuru yapabiliyor muyuz?

 

Cevap 12: Ayrı bir tüzel kişilik ve ayrı bir vergi kimlik numarası olması nedeniyle ABC Genel Müdürlüğü tek başına başvuru sahibi olabilir.

___________________________________________________________

 

Soru 13: ABC derneği olarak bu süreçte aktif rol alan derneklerden biriyiz. Ajansınız tarafından açılan COVID programı kapsamında başvuruda bulunmak istiyoruz.

a) Öncelikle Dernek olarak bizim başvurumuzda bir sorun var mıdır (bazı diğer ajansların programlarında “iş dünyasına yönelik dernekler” başvurabilir biçiminde kısıtlamalar bulunmaktadır)?

b) İkinci olarak alternatif projelerimizden;

  • Bir tanesi ülke çapında Ankara’dan yürüttüğümüz lojistik faaliyetlerde kapasite artırımına yönelik bir çalışma olacak ve maliyet kalemlerinden biri “Araç alımı”dır. Bu kalem desteklenmekte midir?
  • Diğer konu da kan plazmasından ilaç üretimine yönelik bir projemiz kapsamında tıbbi cihaz alımını içeren bir kalem olacaktır. Bu kalem desteklenmekte midir?
  • Üçüncü olarak da yardım faaliyetlerinin özellikle 65+ insanlar için erişilebilir olması için bir e-platform geliştirilmesine yönelik olacaktır, bu kapsamda yazılım hizmeti alımı kalemi desteklenmekte midir?

 

Cevap 13:

a) Sivil toplum kuruluşlarının başvuru sahibi olabilmesi için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Program amaç ve önceliklerine uygun proje sunmak ve kendi faaliyet tanımları sınırları içinde olması koşuluyla sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olabilirler.

b) Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde çok kilit bir işlevi bulunuyorsa araç satım alımı uygun maliyetler arasındadır. Ancak projeye ortak, iştirakçi dahil edilerek veya işbirlikleri oluşturulması yoluyla araç parkı bulunan kurum ve kuruluşlardan (yerel idareler, yardım amaçlı çalışan sivil toplum kuruluşları vb.) yardım istenmesi yoluna gidilmesi kıt olan finansal kaynakların verimli ve yerinde kullanılması ve aynı şekilde atıl duran araç parkları gibi kaynakların kullanılması, çalıştırılması bakımlarından öncelik taşımaktadır.

c) Proje faaliyetleri için gerekli tüm makine ve teçhizat alımları ikinci el olmamak kaydı ile uygun maliyettir.

d) Yazılım hizmet alımı, proje için gerekli ise uygun maliyettir.

___________________________________________________________

 

Soru 14: Ajansınızın TR51/2020/COVID/COVID_KA referans numarasıyla duyurduğu Covid-19 destek programı başvuru dokümanında "Proje kapsamında geliştirilen ürün ve hizmetlerin proje uygulama süresi içinde ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmaya başlanması" şartı yer alıyor.

a) Buna göre bir tanı kiti geliştirme projesi ile bu programa başvurmak istesek, 3 ay içinde tanı kitinin ihtiyaç duyan sağlık görevlileri tarafından kullanılabilmesi şartını sağlamamız mı gerekir?

b) Tanı kitinin prototip olarak hazırlanması bu şartı sağlamak için yeterli olur mu? 3 ay sonunda prototipin doğruluk testlerinin hastane ortamında yapıldığını varsayarak cevaplayabilir misiniz?

 

Cevap 14:

a) Proje uygulama süresi asgari 1, azami 3 ay olduğu için bu süreler zarfında tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

b) Öncelikle, Ankara Kalkınma Ajansı web sitesinde (www.ankaraka.org.tr) ilan edilen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı Rehberi detaylı olarak incelenmelidir.

Rehberde üç (3) öncelik tanımlanmış olup proje başvurularının belirtilen bu önceliklerle ilgililik düzeyi projenin başarılı bulunmasında önemli bir etkendir. Rehberde örnek proje konuları genelde üretim üzerinden verilmiştir. Ancak yine rehberde belirtildiği üzere örnek proje konuları sınırlayıcı değildir, rehberde yer almayan örnekler de proje konusu olabilir. Ayrıca rehberin 3. öncelik müdahale alanlarında model geliştirilmesi, hizmet geliştirilmesi, çözüm geliştirilmesi gibi yöntemler de örnek olarak verilmiştir.

___________________________________________________________

 

Soru 15: Proje kapsamında dikim atölyesinde çalıştıracak dikim elemanlarının ücreti uygun maliyet midir? Üretilen ürünlerin dağıtımını yapacak personelin ücreti uygun maliyet midir?

 

Cevap 15: Program rehberinin 18. sayfasında "Uygun Doğrudan Maliyetler" ve sayfa 24'te "Desteklenmeyecek Maliyetler" belirtilmiştir. Bu maddeler doğrultusunda bütçenizi hazırlayabilirsiniz.

___________________________________________________________

 

Soru 16: Hazırlık aşaması biten projemizle ilgili başvuru öncesi sorularımız;

a) Kâr amacı güden işletmelerde asgari destek tutarı 200 bin Türk Lirası olarak belirtiliyor. Belirtilen tutar asgari proje bedeli mi yoksa asgari proje uygun maliyet bedelinin %75'i midir?

b) İnsan Kaynakları bütçemiz 50 bin Türk Lirasının altındadır. Projemizde hizmet alımı olarak değil kendi bünyemizde istihdam planlıyoruz. İnsan kaynakları için proforma faturaya gerek olacak mıdır?

c) ''Proje Kilit personeli'' proje içerisinde istihdam edilecek personeller midir?

 

Cevap 16:

a) Program künyesinde ve Rehberin Bölüm 2.3’ünde belirtildiği üzere asgari destek tutarı 200.000 TL'dir. Bu tutar kâr amacı güden kurum/kuruluşlar için proje uygun maliyetinin %75'i olan destek tutarı olup 200.000 TL’nin altında olmamalıdır.

b) Rehberin 4.2 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Bölümünde ifade edildiği üzere toplam maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde en az üç proforma fatura/teklif temin edilmeli ve teknik şartname hazırlanarak destekleyici belgeler bölümüne yüklenmelidir. İnsan kaynakları bu kapsama girmemektedir.

c) Proje kilit personeli; projede görev alacak, proje faaliyetlerini yürütecek teknik, uzman, araştırmacı vb. görevleri ifa edecek personel olarak tanımlanmıştır.

___________________________________________________________

 

Soru 17: Programa başvuruda bulunacağımız projemizin çıktısı bir mobil aplikasyondur. Bu bağlamda size sormak istediğimiz birkaç sorumuz var:

a) Kâr amacı güden projeler için eş finansman %25 olmalıdır. Burada kastedilen her kalemin %25 mi yoksa proje toplam bütçesinin %25’i midir?

b) Personel bütçesi mevcut çalışanlar için mi teklif edilebiliyor yoksa yeni istihdam için mi teklif edilebiliyor?

 

Cevap 17:

a) Toplam proje bütçesinin % 25'i eşfinansman olarak konulmalıdır. Destek almaya hak kazanan bir projenin sözleşmesi imzalandıktan sonra proje bitene kadar yapılacak uygun faturalı toplam harcamaların eşfinansman oranı kadarının yararlanıcı tarafından finanse edilmiş olması gerekmektedir.

b) Proje kapsamında hem yeni istihdam hem de mevcut personel insan kaynakları altına yazılabilmekle birlikte, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu başarılı olan projeler için insan kaynaklarının projedeki mesai oranları ve gereklilik, etkililik, verimlilik gibi kavramlar çerçevesinde bu kalemlerde revizyon gerçekleştirilebilmektedir.

___________________________________________________________

 

Soru 18: "Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması" kapsamında projemizde evde kalış sürelerini uzatmak amacıyla hizmet modeli geliştirmekteyiz. Bunun içerisinde faaliyet olarak bir de sosyal aktivite kitapları ve gerekli hijyen malzemeleri, yaşlı ve kronik hastalara sunulan hizmet bilgilendirme kitapçığı vs. gibi bir hizmet sunmayı planlamaktayız. Dağıtımı yapılacak bu kalemler destek kapsamında uygun maliyetler kapsamında mıdır?

 

Cevap 18: Rehberimizin 18. sayfasında "Uygun Doğrudan Maliyetler" ve sayfa 24'te "Desteklenmeyecek Maliyetler" belirtilmiştir. Bu maddeler doğrultusunda bütçenizi hazırlayabilirsiniz.

___________________________________________________________

 

Soru 19: İlgili programa başvuru için ticaret oda kaydımız Ankara Ticaret Odası adına mı olmalıdır? Firmamıza ait ilgili doküman ektedir. (İstanbul Ticaret Odasına bağlıdır). Firmamızın İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara’da bir teknoparkta ve İstanbul’da ofislerimiz bulunmaktadır. Başvuruyu teknopark ekibimiz yapıyor olacak ve ilgili çalışmalar da buradan yürütülecektir. Bu durumda mevcut ticaret odası kayıt belgemiz ile başvurumuzu gerçekleştirebilir miyiz?

 

Cevap 19: Program rehberinin "2.1. Kimler Başvurabilir" bölümünde belirtildiği gibi başvuru sahibi olabilmek için “İşletmeler için merkezlerinin Ajansın faaliyet gösterdiği düzey 2 bölgesinde (Ankara) kurulmuş ve tescil edilmiş olması”, “Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Ankara) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin veya şubelerinin bu bölgede bulunması” koşulu aranmaktadır.

___________________________________________________________

 

Soru 20:

a) COVİD-19 il mücadele kapsamında geliştirmeyi istediğimiz bir kolay tanı kiti var. Ancak proje kapsamında öncelikle prototip geliştirmek söz konusu. Bu durumda seri üretime geçilmesi zaman alacaktır. Projeye başvurmak için seri üretim zorunluluğu var mıdır?

b) "Üretilecek ya da Dağıtılacak Malzeme ve Ekipman: Yararlanıcılar uygulama kapsamında üretilecek ya da dağıtılacak her tür malzeme ve ekipmanın bedelsiz dağıtımı halinde dağıtılacak yer, kişi ve kuruluşların ya da bedelli dağıtılması halinde fiyat belirleme konusunda ajansın ve Bakanlığın yetkili olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır." maddesinden yola çıkarak ürünün satışı süresince fiyat belirlenmesi proje süresince mi olacaktır? Seri üretime geçildiğinde proje bitmiş olsa da fiyat belirlenmesi ve dağıtımın belirlenmesinde Ajans ve Bakanlık mı sorumlu olacaktır?

 

Cevap 20:

a) Uygun proje başvuru konuları başvuru rehberinin 8. sayfasında örnekli olarak aktarılmıştır. Projeye başvuru için seri üretim zorunluluğu yoktur.

b) Projenin çıktısı olan ürünlerin pandemi boyunca fiyat belirleme yetkisi Ajans ve Bakanlıktadır.

___________________________________________________________

 

Soru 21: Proje başvurunuza Türkiye’nin herhangi bir ilinden başvuru yapabiliyor muyuz?

 

Cevap 21: Başvuru rehberinde de belirtildiği üzere Başvuru Sahibinin "Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Ankara) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin veya şubelerinin bu bölgede bulunması" gerekmektedir.

___________________________________________________________

 

Soru 22:

a) Proje Başvurularını KAYS üzerinden “TR51/20/COVID_KA” referans numaralı programa yapıyoruz. Doğru mudur?

b) Proje konumuzun tanı, teşhis ve tedavi üzerine olması sebebiyle Projenin ilgili olduğu faaliyet alanını 86 “İnsan sağlığı hizmetleri” olarak seçtik. Uygun mudur?

c) Proje onaylama aşamasında, kritik personel cv’lerini yüklememize rağmen “Hiç Personel eklenmemiş” hatası alıyoruz. Bu problemi nasıl çözebiliriz?

 

Cevap 22:

a) 2020 Yılı Covid ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı, KAYS sisteminde başvuru sahibinin statüsüne göre iki program olarak düzenlenmiştir. Kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar TR51/20/COVİD_KA/ programına başvuru yapmalıdır.

b) Proje faaliyet alanı, başvurunuzun içeriğine göre sizler tarafından seçilecek bir bölümdür. Projenizin hedeflediği, uygulayacağı alana göre bir seçim yapılması yeterli olacaktır.

c) Bu hata sistemden kaynaklanmaktadır. Verilen seçeneklerden devam etmenize izin vereni seçerek diğer bölümlere geçebilirsiniz.

___________________________________________________________

 

Soru 23: Covid-19 programı kapsamında tanımlanan program rehberinin 31. sayfasında Uygunluk Kontrol Listesi bulunmaktadır. Bu listede "Proje TR51 Düzey 2 Bölgesinde (Ankara) uygulanacaktır." ibaresi yer almaktadır. Bu ibareye göre;

Çözümün yalnızca Ankara'yı ilgilendiren bir kapsamda üretilmesi ve faydanın, başarı kriterlerinin vb. Ankara ölçeğinde olması mı gerekmektedir?

Yoksa talep edilen durum, projenin çalışanlarının yer aldığı kuruluşların mı Ankara'da olmasıdır?

 

Cevap 23: Sunulan proje, Programın amaç ve öncelikleri çerçevesinde Ankara ölçeğindeki ihtiyaç ve sorunlara çözüm getirmelidir. Projenin faydası ve başarı göstergeleri Ankara ölçeğinde düşünülmelidir.

___________________________________________________________

 

Soru 24: Firmamız KOBİ olarak hem İstanbul’da bir teknoparkta (merkez) hem de Ankara’da bir teknoparkta (şube) faaliyet göstermektedir. Şubemiz üzerinden covid ile ilgili programa başvuru yapabilir miyiz?

 

Cevap 24: "Program rehberinin "2.1. Kimler Başvurabilir" bölümünde belirtildiği gibi başvuru sahibi olabilmek için “İşletmeler için merkezlerinin Ajansın faaliyet gösterdiği düzey 2 bölgesinde (Ankara) kurulmuş ve tescil edilmiş olması”, “Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Ankara) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin veya şubelerinin bu bölgede bulunması” koşulu aranmaktadır.

___________________________________________________________

 

Soru 25:

a) Proje ekibinde bulunan personel Üniversitemizin çalışan akademik personelidir. Bu kapsamda bu personele de maaş yazılabilir mi?

b) Proje ekibinde yer alacak teknik personel (yazılımcı) hali hazırda başka bir firma çalışanı olabilir mi? Başka bir firmada çalışan personeli proje bütçesine yazabilir miyiz? Eğer yazabilirsek, kişinin statüsü ne oluyor, proje bütçesine ve ödeme kalemlerine nasıl dahil edebiliyoruz? Bağlı olduğu firmayı işin içine sokmak zorunda mıyız? Sadece şahıs üzerinden bir çalışma yürütebiliyor muyuz?

c) Bütçede Sağlık Bakanlığı personelinin eğitilmesi için “eğitim ve teknik destek faaliyetleri” kalemine giriş yapmak gerekecektir. Bu kaleme eğitimi verecek olan proje yürütücüsünü yazabilir miyiz? Bu kaleme bütçe yazdığımız takdirde adam*gün hesabında proje ekibi için birim maliyet belirlemek gerekiyor. Bu gibi durumlarda unvana özel günlük maliyet ve seyahat, vb. masraf miktarlarını nasıl belirleyebiliriz?

 

Cevap 25:

a) Proje ekibinde Üniversitenin çalışan akademik personeli yer alabilir. Bütçeden ücret ödenebilmesi için üniversitenin tabi olduğu mevzuatın buna izin vermesi gerekir. Projeye ayıracağı zaman göz önünde bulundurularak ücret tutarları belirlenmeli ve açıklama bölümüne yazılmalıdır.

b) Proje ekibinde yer alacak teknik personel (yazılımcı) hali hazırda başka bir firma çalışanı olabilir ve bütçeye yazılabilir. Eğer firma üzerinden çalışılacak ise bu kalemin bütçenin 6. hizmet alımı bölümüne yazılması gerekir. Eğer insan kaynaklarına yazılacak ise firmadan bağımsız, yeni istihdam edilecek demektir. Bu durumda teknik personel kısmına yazılmalıdır. Buraya yazarken tam zamanlı değil projeye ayırabileceği zaman göz önünde bulundurularak ücret yazılmalı, açıklama kısmında belirtilmelidir.

c) Bütçede bilgiler, isimler esas alınarak değil, yapılacak iş bazında düzenlenmelidir. O görevi yapacak kişi hakkındaki bilgiler özgeçmişle sunulmalıdır. Ayrıca proje içinde faaliyetler kısmında o kişinin niteliklerine atıfta bulunarak faaliyetlerdeki sorumluluğu, iş tanımları ve katkıları gibi bilgiler verilmelidir.

___________________________________________________________

 

Soru 26:

a) Bireysel KAYS kullanıcı bilgilerimle sisteme girmeme rağmen, başvuru sahibi kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Başvuru sahibi bilgilerinde ilgili kurum seçilmiştir. "Bütçeyi onayla" sekmesine tıkladığımız zaman "İstenen destek miktarının proje bütçesine oranı, %25 ile %75 arasında olmalıdır." uyarısıyla karşılaşmaktayız. Fakat rehberde kâr amacı gütmeyen kuruluşların %100 destek alabileceği belirtilmiştir. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

b) Destekleyici Belgelerin hepsi "Belge Başvuru Sahibi İçin Zorunlu Mu" kısmında "zorunlu değil" olarak görünmektedir. Konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

 

Cevap 26:

a) COVID-KA programı kâr amacı güden kurumlar için hazırlanmıştır. Bu sebeple profilinizi STK olarak girseniz bile program otomatik olarak sizden eş finansman talep edecektir. COVID Programına başvurmanız gerekmektedir (Sonunda KA uzantısı olmayan).

b) Destekleyici belge türlerinin tamamı başvuru sahibinin ilgisi durumuna göre zorunludur. İstenen formatta hazırlanıp KAYS'a yüklenmesi gerekmektedir. Örneğin, bütçe kalemlerinde belirtildiği üzere 50.000,00 TL’yi aşan kalemler için teknik şartname ve proforma faturalar zorunludur ancak altında kalan tutarlar için değildir.

___________________________________________________________

 

Soru 27: COVID’19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Öncelik 2 kapsamına giren proje konumuz, şu anda yerli olarak geliştirilen solunum cihazlarında kullanılan valflerin test edilmesine yöneliktir. Belirtildiği üzere bu proje ile, solunum cihazının yerli olarak üretilmesi çalışmalarına önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. Firma olarak başvurumuzun bu programa uygunluğunu değerlendirdik. Ancak sizden de bu konuda görüş almak isteriz. Bunun yanı sıra başvuru almaya hala devam edip etmediğiniz konusunda da bizleri bilgilendirebilirseniz proje hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Cevap 27: Proje başvuruları en geç 30.04.2020 günü saat 17'ye kadar devam etmektedir. Proje konunuzun uygun olup olmadığına ilişkin bu şekilde bir görüş veya onay verme durumu uygun değildir. Projenizin konusu, amaç ve hedeflerinin Program rehberine uygun olduğuna kanaat getirmiş iseniz başvuru yapmanızı öneririz.

___________________________________________________________

 

Soru 28:

a) Ön başvuru için, Temel faaliyetler kısmında tam olarak nelerden bahsedilmesi gerekir?

b) Taahhütname ile ilgili bilgi verir misiniz? Taahhütname içeriğinde neler olmalıdır?

 

Cevap 28:

a) Temel faaliyetler proje süresince yapacağınız ana faaliyetleri içerir: Proje başlangıcı, makine ekipman alımı, üretime geçiş gibi.

b) KAYS üzerinden başvurunuzu tamamladıktan sonra e-imza ile taahhütnamenizi imzalayabilirsiniz. Başvuru rehberi ve eklerini inceleyerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

___________________________________________________________

 

Soru 29:

a) Başvurusunu iletmek üzere olduğumuz proje, derneğimiz tarafından X Hastanesi uygulama yeri olarak belirlenerek, hastanenin bilgisi dahilinde hazırlanmıştır. Hastane teknik müdürü ile hazırladığımız proje kapsamında, hastaneden de projeye destek sağlık çalışanları olacaktır. Bu durumda, hastanenin proje ortağı olması zorunlu mudur? Ortak veya iştirakçi olarak eklemeden, hastaneden aldığımız destek yazısı yeterli olacak mıdır?

b) Bir de aşağıdaki nota istinaden, derneğimiz daha önce kayıtlı olmasına rağmen ilk kez başvuru yapıyor. Dernek adına benim üyeliğim üzerinden başvuru yapıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımızın size mail atması gerekiyor mu?

NOT 1: Başvuru sahibi ilk defa ekleniyor ise ekleme işlemi yapıldıktan sonra Ajansımıza ilgili kurum adına kimlerin proje hazırlayacağına ilişkin ilgili kurum yetkilisi tarafından (en üst amir olmak zorunda değil) e-posta veya fax iletilmesi gerekmektedir. Alınan bildirime istinaden Ajans kimlik bilgileri paylaşılan kişileri kurum ile eşleştirecektir. İlgili kişilerin KAYS’A e-devlet şifresi ile en az bir kez giriş yapması eşleştirme öncesi gereklidir.

 

Cevap 29:

a) "Ortak: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişidir." X Hastanesi projenizde bu tanımlar içinde yer alıyorsa ortak olarak yazılmalıdır.

b) NOT 1'de yazan ifade açıktır, ilk kez başvuru yaptığınız için nottaki yönlendirmeler doğrultusunda hareket ediniz.

___________________________________________________________

 

Soru 30: COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında başvurduğumuz projemiz için hazırlanması gereken sunumla veya çalışmalar ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

 

Cevap 30: Başvuru usul ve esasları Program rehberinde yer almaktadır. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’nde alınmaktadır.

___________________________________________________________

 

Soru 31: COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı proje çağrısına istinaden KAYS sistemi üzerinden proje sunmayı planlamaktayız. Bu çerçevede; proje başvuru işlemlerinde Derneğimizin tüzel kişiliği adına başvuru sürecini yürütürken bir sorunla karşılaştık; her ne kadar Kullanıcı İşlemlerim sekmesinden Dernek Kayıt ve Vergi Numarası'ndan Dernek tüzel kişiliğini çıkarmaya çalışsak da Derneğimizin ismi panelde görünmemektedir.

 

Cevap 31: Ankara Kalkınma Ajansı programlarına başvurabilmek için merkezinizin veya şubenizin Ankara'da kayıtlı ve faaliyet gösteriyor olması gereklidir. Derneğinizin isminin görünmesi için öncelikle KAYS “Tüzel Paydaş İşlemleri” menüsünde ekle butonuna tıklayarak derneğinizi sisteme tanıtmanız gerekmektedir.

___________________________________________________________

 

Soru 32: Personel Maliyetleri için bütçe kalemlerini oluştururken ne tip bir belge girilmesi gerekmektedir? Belge eklemesek olabiliyor mu? Yoksa bordro eklemek zorunlu mudur?

 

Cevap 32: Projenizi bütçelendirirken personel maliyetleri için herhangi bir belge girilmesi gerekmemektedir. İlgili bölüme (İnsan Kaynakları) gerekli personel ve maaş bilgileri girilmelidir.

___________________________________________________________

 

Soru 33:  

a) Proje kapsamında Üniversitelerden alınacak danışmanlık hizmetleri (toplamda 3 hoca ve 25.000x3=75.000TL) bütçede hangi kalem altında gösterilmeli? “6. Diğer” bütçe kalemi uygun mudur? Buraya bir belge eklememiz gerekir mi? Hocaların şirketi olmadığı için proforma fatura alamayız. Sözleşme mi konmalı ya da belge eklenmese olabiliyor mu? Tüm giderler için proforma fatura eklemek mi gerekiyor yoksa yalnızca belli tutar üzerindeki giderler için mi?

b) Hali hazırda hizmet satın alarak geliştirdiğimiz ve 150 binden fazla hamilenin kullandığı mobil uygulamamızı, yine hizmet satın alarak programın öncelikli konularında bahsedildiği şekilde geliştirmek ve yabancılara yönelik tercüme metinler eklemek istiyoruz.

Bu kapsamda, bütçemizin büyük bir kısmının hizmet alımları olacağı aşikardır. Bu durum mümkün müdür, hizmet alımı için bir sınır var mıdır?

 

Cevap 33: 2020 Yılı COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Program rehberinde uygun ve uygun olmayan maliyetler ve sınırlamalar belirtilmiştir. Yapılacak iş içn proforma alınamıyorsa eğer bu aşamada teknik şartname yeterlidir. Hizmet alımlarında herhangi bir sınırlandırma bulunmamakla beraber maliyetin uygun olması için gerekli ve gerçekçi olması gerekmektedir.

___________________________________________________________

 

Soru 34: COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında desteğe başvurmak için bir ürün mü gerekmekte yoksa ürün içerisindeki bir parçanın üretimi de destek dahilinde midir?

 

Cevap 34: Program rehberimizdeki; "Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması”, “Örnek müdahale alanları 8. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması" ifadeleri doğrultusunda projenizi hazırlayabilirsiniz.

___________________________________________________________

 

Soru 35: Projemizin beyanname belgesi yanlış yüklenmiştir. Projeyi revizyona açabilir misiniz?

 

Cevap 35: Başvuruda tamamlanamayan ya da yanlış olan belgeler ön inceleme aşamasında eksi evrak sürecinde tamamlanabilecektir.

___________________________________________________________

Soru 36: Proje sahiplerinin projelerini sözlü anlatımları nasıl yapılacak?

 

Cevap 36: 16.04.2020 tarihinde Bakanlığımız tarafından yayınlanan ““COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi” değişikliği kapsamında panel değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Önceki Durum: Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel aracılığıyla yapılır. Proje Başvuru Sahipleri belirlenen tarih ve saatte Ajansa davet edilerek ya da uzaktan erişim yöntemiyle projelerini sunar. Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Panelistler, Başvuru Sahiplerinin sözlü anlatımları ve başvuru belgelerini dikkate alarak projeleri değerlendirir.

Güncel Durum: Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel aracılığıyla ön incelemenin tamamlanmasından itibaren azami 3 (üç) iş günü içinde yapılır. Panel tarafından ihtiyaç duyulması halinde Başvuru Sahipleri belirlenen tarih ve saatte uzaktan erişim yöntemiyle projeleri hakkında panel üyelerine bilgi verirler. Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Panelistler, başvuru belgelerini ve gerçekleşmesi durumunda Başvuru Sahiplerinin sözlü anlatımlarını dikkate alarak projeleri değerlendirir.