Ankara Kalkınma Ajansı 696 Sayılı KHK ile Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sözlü Sınavında Başarılı Olan Adaylar

Ankara Kalkınma Ajansı 696 Sayılı KHK ile Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sözlü Sınavında Başarılı Olan Adaylar

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen personeller 22/03/2018 tarihinde yapılan sözlü mülakat sınavına katılarak Sınav Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde “BAŞARILI” bulunan personellerin isimleri aşağıda listelenmiştir.

 

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.03.2018

 

 

SIRA NO

ADI

SOYADI

DEĞERLENDİRME SONUCU

1

Abdullah

ŞAKAR

Başarılı

2

Betül

DEMİR

Başarılı

3

Cevat

ARSLAN

Başarılı

4

Erdal

KUŞ

Başarılı

5

Evren

GÜMÜŞMADENOĞLU

Başarılı

6

Fecri

KUNTKIR

Başarılı

7

Hüseyin

GÖKDUMAN

Başarılı

8

Mehmet Ali

CAN

Başarılı

9

Murat

BİRLİKER

Başarılı

10

Nurten

GÜLBAY

Başarılı

11

Orhan

ÇELEBİ

Başarılı

12

Özgühan

ŞİRİN

Başarılı

13

Pınar

ALICI

Başarılı

14

Pınar

GÖKGÖZ

Başarılı

15

Satılmış

ÜLVAN

Başarılı

16

Selma

AKGÜMÜŞ

Başarılı

17

Sinem

YILMAZ

Başarılı

18

Soner

ERÇİN

Başarılı

19

Şevket

ŞAHİN

Başarılı

20

Yeliz

ŞAĞBAN

Başarılı

21

Zeynep

UZUNLU

Başarılı

 

Önemli Hatırlatma: İlgili mevzuata göre geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir