Ankara Kalkınma Ajansı 4. “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması

Ankara Kalkınma Ajansı 4. “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması

(Please see below for English.)

İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında; Ankara’nın kalkınma, üretme dinamiklerinin ve sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, dolayısıyla yeni yatırımların özendirilmesi hedeflenmektedir.

Temel hedefimiz; Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara’nın tarihi mekânları, müzeleri, doğası ve yemekleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan yönlerinin fotoğraflanarak ortaya çıkartılması olacaktır. Öte yandan, fotoğraflarda şehir ve insan ilişkisini ortaya koyacak bir yaklaşım izlenmesi, Ankara’nın gerek mukimleri gerek ziyaretçileri tarafından nasıl görüldüğünün ortaya konması beklenmektedir.

Yarışmada ödül kazanan fotoğraflar, Ankara Kalkınma Ajansı ve yarışmayı düzenleyen diğer kuruluşlar tarafından Ankara’nın tanıtımında (yayınlar, sunumlar, sosyal medya faaliyetleri vb.) kullanılacaktır.

1. Yarışmanın Amacı:

 1. İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitleler tarafından erişimin sağlanması,
 2. Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerinin, doğasının ve yemeklerinin; ‘insan’ öğesi öne çıkarılarak tanıtılması,
 3. Ankara’nın, gerek Ankara’da yaşayan gerekse Ankara’yı ziyaret eden kişilere hissettirdiklerinin, şehir- insan ilişkisi çerçevesinde ortaya konması,
 4. Ankara’ya yönelik iç turizmin canlandırılması,
 5. Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarının ve kayıt altına almalarının sağlanması,
 6. Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanmasıdır.

2. Yarışmanın Organizasyonu:

“Ankara” 4. Fotoğraf Yarışması, Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Atılım Üniversitesi,  Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve Favori Lezzetler iş birliğinde düzenlenmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Yarışma Kategorileri

Yarışmaya katılım dijital (sayısal) kategoride, aşağıda belirtilen üç bölümde gerçekleştirilecektir.

a.  Sanat ve Müze (SM)

Bu kategoride, sembol yapıların yanı sıra gibi farklı içerikteki müzelerin şehrin/bulunduğu ilçenin kültür hayatına sağladığı katkılar, şehrin mukimlerinin ya da ziyaretçilerinin bu müzeler ile kurduğu ilişki, bu kültür sanat yapılarının şehirdeki dönüştürücü gücü ve benzeri temalarda fotoğraflar kabul edilecektir.

Bu kategori kapsamında; şehirle özdeşleştirilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Resim ve Heykel Müzesi gibi müzelerin yanı sıra, Ankara’nın ilçelerinde yer alan Yaşayan Müze, Yaşayan Köy, Gordion Müzesi ve Altınköy Açıkhava Müzesi gibi müzeler, Cer Modern gibi sanat merkezleri ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, PTT Pul Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi gibi farklı içerikteki müzeler ele alınabilir.

b.  Yemek Kültürü  (YK)

Yemek kültürü kategorisinde, Ankara ve ilçelerinin ülkemizin mutfak kültürüne yaptığı katkılar, Ankara kültürüyle özdeşleşmiş yöresel yemekler, bölgedeki gastronomi kültürü, yemek ve insan ilişkisi ve benzeri temalarda eserler beklenmektedir.

Bu kategori kapsamında Ankara’ya özgü Ankara tava, Beypazarı güveci, Beypazarı baklavası, Çubuk turşusu, havuç lokumu, höşmerim, Ankara simidi ve Ankara döneri gibi Ankara’ya özgü yiyeceklerin yanı sıra, Kalecik Karası Üzümü, Ankara Armudu ve Ayaş Domatesi gibi tarım ürünler ve geleneksel Ankara sofra kültürü ele alınabilir.

c.  Doğa (DG)

Üçüncü kategoride, Ankara ve ilçelerinin bitki örtüsü, yaban hayatı, milli parkları, gölleri, dört mevsim güzellikleri, doğanın insan hayatındaki yeri, iklimin gündelik hayatın akışına etkisi ve benzeri temalarda fotoğrafçının özgün bakışını yansıtması beklenmektedir.

Bu kategori kapsamında Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı, Nallıhan Kuş Cenneti, Kızılcahamam- Çamlıdere Jeoparkı, Tuz Gölü gibi Ankara’ya ait doğal güzellikler,  Ankara’da yaşayan ya da Ankara’yı ziyaret eden kişilerin doğal unsurlarla ilişkisi (örneğin Soğuk Su Milli Parkı’nda yürüyüş ya da Nallıhan Kuş Cenneti’nde kuş gözlemi yapan insanlar) çerçevesinde ele alınabilir. 

4. Kurallar:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma katılımı herkese açıktır ve katılımcıların T.C. vatandaşı olması şartı aranmamaktadır.  18 yaşından küçük katılımcılar başvuru formundaki ‘Veli İzin Belgesi’ni doldurarak katılım sağlayabilir.
 3. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri dışında, ilgili bölüm koşullarını sağlamak koşuluyla, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
 4. Yarışmaya Sanat ve Müze, Yemek Kültürü ve Doğa olmak üzere üç farklı kategoride katılım sağlamak mümkündür. Katılımcılar, eserlerinin başvurdukları kategoriye uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Eserin başvurulan kategoriye uygun olmaması durumunda, yarışma başvurusu geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5.  Yarışmaya her fotoğrafçı, Ankara’da çekilmiş, her kategori için 1 (bir), tüm kategoriler toplamında en fazla 3 (üç) adet Dijital (Sayısal) Renkli fotoğrafla katılabilir.
 6. Aynı yarışmacının birden fazla eseri ödüle layık görülebilir.
 7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Ankara’da çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 8. Daha önce Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 10. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 11. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 12. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 13. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Ankara’da çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 15. Yarışmaya gönderilen fotoğrafın, basım aşamasında istenilen çözünürlükte gönderileceği kabul edilir.
 16. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 1. Kural ihlali yapan kişilere yaptırım uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 2. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 3. Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 4. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya  son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 5. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.
 1. Yarışma sonuçları Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

5. Telif, Yayın, Kullanım ve Sergileme Hakkı

 1. Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi ile birlikte eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Kalkınma Ajansı’nın arşivinde kalacaktır.
 2. Yarışmaya katılım sağlayan eser sahiplerinin yarışma fotoğrafları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın stok fotoğraf platformunda yer alma şansına da sahip olabileceklerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile eser sahipleri arasında imzalanacak anlaşma sonucunda platformda yer alacak fotoğraflara, ticari amaçlı kullanımlarda, ilgili sözleşmede belirlenen tutar ödenecektir.
 3. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 4. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 5. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. 
 6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.  Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 8. Yarışmada ödül alan eserler; Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi’nin resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
 9. Yarışma sonucunda, yarışmada ödüle ve sergilemeye layık görülen eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu hazırlanacaktır.
 10. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 11. Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (150.- TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 12. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Ankara Kalkınma Ajansı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 13. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 14. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6. Fotoğrafların Teslimi

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 4. Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
 5. Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 6. Yarışmacılar,  her kategori için 1 (bir), tüm kategoriler toplamında en fazla 3 (üç) adet Dijital (Sayısal) Renkli fotoğrafla katılabilir.
 7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.
 8. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

7.     Dosyaların İsimlendirilmesi

      a. Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.

      b. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (SM,YK,DG) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

      c. 1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için bu kısaltma omery veya oeril veya oeyil gibi olabilir.

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfleri olmalıdır (1- Sanat ve Müze : (SM), 2. Yemek Kültürü : (YK) ve 3.Doğa : (DG) kodu yazılmalıdır).

4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDG1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDG2_guven_parki” gibi;

 d.İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

      e.Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

 8.Seçici Kurul ( Alfabetik Sırayla):

Arif ŞAYIK- Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Ayşegül BİNİCİ- Favori Lezzetler Yemek Yazarı, Blogger (Fotoğraf Sanatçısı)

Dr. Evren TURAL- Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Fotoğraf Sanatçısı)

Dr. Ulvi HOCAOĞLU- DÖSİMM Merkez Müdür Yardımcısı (Fotoğraf Sanatçısı)

Hakan OLGUN- Fotoğraf Sanatı Kurumu (Fotoğraf Sanatçısı )

Nuray DEĞİRMENCİOĞLU- Uzman Öğretmen (Fotoğraf Sanatçısı)

Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatı Kurumu (Fotoğraf Sanatçısı)

(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.) 

TFSF Temsilcisi:  Halil İbrahim Tutak

9.Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi:               22.10.2018

Son Katılım Tarihi:                            22.03.2019

Seçici Kurul Toplantısı:                    27.03.2019

Sonuç Bildirim Tarihi:                      28.03.2019

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi :           Sonra bildirilecektir.

10. Ödüller-Sergileme-Satın Alma (Her kategori/bölüm için):

Birincilik:                            3.000.- TL ve TFSF Altın Madalya

İkincilik:                              2.000.- TL ve TFSF Gümüş Madalya

Üçüncülük:                        1.000.- TL ve TFSF Bronz Madalya

Mansiyon (3 adet):          500.- TL

Sergileme (7adet):           150.- TL

Dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan tüm katılımcılara Başarı Belgesi ve TFSF Yayınları paketi verilecektir.

11. Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 310 03 00

E-posta: bilgi@ankaraka.org.tr

 

 

Eki: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname Örneği.

 

Ankara Kalkınma Ajansı

4.  “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması (18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No               :      

Adı Soyadı                             :                                                                                          

Doğum Tarihi/Yeri                :                                                                                          

Ev Adresi                               :                                                                                          

                                                                                                                                           

Telefon                                  : 0                                     GSM: 0                                     

E-posta adresi                      :                                         @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı     :                                                                                          

Sınıfı ve No’su                      :                                                                                           

 

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Notlar:

 1. Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek bilgi@ankaraka.org.tr e-posta adresine en geç 22 Mart 2019 Cuma saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.
 2. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.

Ankara Development Agency

4th Ankara Photography Competition

In today's world where people perceive visual messages more easily; it is aimed to introduce the development, production dynamics and potential of Ankara and therefore to encourage new investments by Ankara Development Agency.

The main objective of this competition is to promote Ankara’s culture, history, nature and cuisine through photography. Also, it is expected to follow an approach that will reveal the relationship between city and human in the photographs, and how it is seen by both its inhabitants and visitors.

The award-winning photographs will be used by Ankara Development Agency and other organizations organizing the competition in the promotion of Ankara (in publications, presentations, social media activities, etc.).

1.            Objectives of the Competition

 1. Promoting cultural, historical and natural values of Ankara by using visual messages which are perceived more easily by people,
 2. Emphasizing the significance of the relation between “human” and city,
 3. Revealing how Ankara makes its inhabitants and visitors feel,
 4. Improving tourism in Ankara,
 5. Ensuring that domestic and international tourists recognize and record the historical, cultural and traditional values ​​of Ankara,
 6. Encouraging and supporting productivity of photographers as well as promoting interest in photography

2.            Organization of the Competition

4th Ankara Photography Competition is organized by Ankara Development Agency, The Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Central Directorate of Revolving Funds (DÖSİMM), Atılım University, Anatolian Tourism Administrators Association (ATID) and Favori Lezzetler. The competition will be coordinated by the Ankara Development Agency.

3.            Competition Categories/Sections

The competition has three sections in the digital category:

a.            Art and Museum (SM)

Entries in this section should reveal the contributions of different museums, art and culture centers to the cultural life of Ankara, the relationship of residents or visitors of Ankara with them and their transformative power on the city, etc.

Entries in this category can be about famous museums of Ankara (such as the Museum of Anatolian Civilizations and the Museum of Painting and Sculpture), museums located in the districts of Ankara (such as the Living Museum, Living Village, Gordion Museum and Altınköy Open-Air Museum), art centers (Cer Modern), and thematic museums (such as Chess Museum, PTT Stamp Museum and Ulucanlar Prison Museum).

b.            Food Culture (YK)

In the food culture section, the contributions of Ankara and its districts to the food culture of Turkey, local foods identified with the Ankara culture, gastronomy culture in the region, food and human relations and similar themes are expected.

The photographs of specialties of Ankara such as Ankara tava, Beypazari casserole, Beypazarı baklava, Çubuk pickle, carrot delight, höşmerim, Ankara bagel and Ankara döner kebab as well as the photographs of unique agricultural products of Ankara such as Kalecik Karası Grape, Ankara Pear and Ayaş Tomato are eligible for this category.

c.             Nature (DG)

In the third category, the photographs reflecting the unique view of the photographer in the themes of vegetation, wildlife, national parks, lakes and the beauty of the four seasons in Ankara, as well as the place of nature in the life of Ankara’s inhabitants and visitors, and the effect of the climate on the flow of daily life will be accepted.

The photographs may include the natural parks and beauties of Ankara such as Kızılcahamam Cold Water National Park, Nallıhan Bird Sanctuary, Kızılcahamam- Çamlıdere Geopark and Salt Lake with a focus on the human- nature relationship.  

4.            Rules

 1. Participation is free of charge.
 2. The competition is open to photographers from all around the world. Entrants under the age of 18 may participate by filling and uploading “Parental Permission Form” during the application process.
 3. The competition is open to all amateur and professional photographers with the exception of members of the Jury.
 4. It is possible to participate in three different sections: Art and Museum, Food Culture and Nature. Entries must match the description of the category to which they are submitted. Otherwise, entries may be disqualified.
 5. Each entrant can participate in the competition with a maximum of 1 (one) digital color photographs per category taken in Ankara. Entrants can submit photographs for different categories.  
 6. Multiple works of the same entrant may be awarded.
 7. All entries must be taken in Ankara by the entrant submitting them.
 8. The entries that have received awards in photography competitions organized by the Ankara Development Agency and the photos with slight changes to them are not eligible for this competition. 
 9. Entrants must warrant that the photograph they are submitting is their own work and that they own the copyright for it.
 10. Minor digital adjustments (such as tone and contrast) are acceptable; however, the integrity of the original photograph must be protected.  The jury reserves the right to decide that excessive retouching has been performed and the photograph is ineligible for this reason.
 11. Collages created with the installation of multiple photos are not eligible for the competition.
 12. Panoramic photos are accepted only if they are made of the photographs taken at the same time.
 13. The entrants acknowledge, declare, and accept that the work(s) submitted to the competition is (are) wholly owned by them, taken in Ankara, and that all applicable permissions are granted. Otherwise, the penalty for breach of this Rule is disqualification.
 14. All the individuals that appear on the photographs are presumed to have consented to have their photographs taken, sent to a contest and be published on the internet and on printed press.
 15. Entrants accept that entries sent to the competition will be sent at the desired resolution at the printing stage.
 16. Entrants who modify photographs sent to the competition in order to falsely claim ownership of these works, and who attempt to deceive the jury, will be considered to have violated the rules of the competition.
 17.       r.The sanctions apply when entrants violate the rules. Any prize, title, or other recognition granted to an entrant who is found in violation of the rules shall be revoked. The award will be cancelled and the space will remain vacant. This does not grant any other entrants additional rights. If awarded, the entrant must return the award.
 18. The Organizing Committee shall have the right to buy and use some of the photographs that have not received any awards, honorable mentions or exhibition rewards by paying an amount equal to the exhibition reward.
 19. The Organizing Committee may request the entrants to deliver the original files of the award-winning photographs (including honorable mentions) and of the photographs selected for exhibition.
 20. The Organizing Committee shall have the right to postpone or cancel the contest in whole or in part when deemed appropriate. The Organizing Committee shall have the right to stipulate the methods and rules to be applied in cases of cancellation or postponement of the contest. For the purpose of the settlement of problems and uncertainties that may arise, the Organizing Committee shall be entitled to make any alterations including any changes to the specifications, the contest calendar, assessment and awarding procedures, when deemed necessary, on condition that it will announce such changes at least one week prior to the deadline for the submission of photographs.
 21. The results of the competition will be announced at the Ankara Development Agency's web address www.ankaraka.org.tr  In addition, all award, honorable mention or exhibition reward winners will be notified by phone and e-mail.

5.            Use of the Photographs and Copyright:

 1. The copyrights and rights to use the entries that receive awards, honorable mentions or exhibition rewards shall be held both by the owners thereof, and by the Ankara Development Agency, Ministry of Culture and Tourism and Atılım University. These entries and their digital records will remain in the archives of the Ankara Development Agency.  
 2. Entries may have the chance to take part in the stock photography platform of the Ministry of Culture and Tourism. After a contract is signed between the Ministry of Culture and Tourism and the entrant, the amount determined in the relevant contract will be paid to the entries that will take place in the platform for commercial purposes.
 3. By participating in this Competition, all entrants grant permission to Ankara Development Agency, Ministry of Culture and Tourism and Atılım University to reproduce, distribute, display, publish and create derivative works of the photographs that receive awards, honorable mentions or exhibition rewards according to the Law on Intellectual and Artistic Works and other relevant legislation.
 4. The permission to reproduce, distribute, display, publish and create derivative works of the photographs that receive award(s) is irrevocable and perpetual. The entrant will indemnify Ankara Development Agency, the Ministry of Culture and Tourism and the Atılım University against any claim, loss or costs incurred by Ankara Development Agency, the Ministry of Culture and Tourism and the Atılım University where a third party misuses the photographs.
 5. Photographs receiving awards, honorable mentions or exhibition rewards can be used in books, advertisements, brochures, posters, web pages and other printed publications by Ankara Development Agency, the Ministry of Culture and Tourism and the Atılım University at no cost. Any photograph used by the Ankara Development Agency, the Ministry of Culture and Tourism and the Atılım University shall bear the author's name except photo collages.
 6. By participating in this Competition, the entrants declare that they have taken the photo, and they own and have sole and complete intellectual property rights to the photo. The entrants will indemnify Ankara Development Agency, the Ministry of Culture and Tourism and the Atılım University against any claim, loss or costs incurred by Ankara Development Agency, the Ministry of Culture and Tourism and the Atılım University where a third party claims ownership of the rights to a photo.
 7. Any copyright responsibility for the individuals that appear on the photographs belongs to the entrants. The entrants declare and commit that the necessary permissions with regard to the photographs have already been obtained by them.
 8. The photographs that receive awards, honorable mentions or exhibition rewards will be published in the official websites and social media accounts of Ankara Development Agency, Ministry of Culture and Tourism and Atılım University for promotional purposes.
 9. After the competition, a printed album will be prepared including the entries that receive awards, honorable mentions or exhibition rewards.
 10. The awards will be sent by the Organizing Committee to the personal bank account / IBAN numbers of entrants who receive awards, honorable mentions or exhibition rewards. In case entrants do not send their personal bank accounts / IBAN numbers as well as the documents and information requested by the Organizing Committee, the awards shall be expired at the end of 1 (one) year from the submission deadline. Entrants cannot claim any rights to their awards in this case.
 11. By participating in this Competition, entrants accept that Ankara Development Agency shall have the right to buy and use some of the photographs that have not received any awards, honorable mentions or exhibition rewards by paying an amount equal to the exhibition price.
 12. Entrants must keep the original files of the entries (dia positive, negative or digital photographs) to be able to send them when requested by Ankara Development Agency.
 13. On the issues that are not addressed in this specifications document or in case of a dispute, decisions of the Organizing Committee and the Jury shall be applicable.
 14. These specifications shall take effect upon submission of photos by the entrant. Entrants shall have no right to object to the provisions of these specifications after submission.

6. Submitting Photographs

a.            As the contest will be based on an online system, alternative submission methods (e-mail, cargo, printed photograph, delivery by hand) will not be accepted.

b.            Photographs may be uploaded online by following the instructions on the website of the www.tfsfonayliyarismalar.org/ As the instructions and forms are available only in Turkish, entrants may see translations of the relevant documents and guidelines on http://www.ankaraka.org.tr/tr/attachment/Guidelines.pdf?i=0&newsId=4274

c.             The first time entrant of the contests are required to enter their membership information by using the"New Member Sign Up" page (https://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/yeniuye_ekle.asp) in order to be able to upload their photos. After the form is submitted, an activation code will be sent to the entrant’s e-mail address and the subscription process will be completed after clicking this activation code. After signing in, entrants must use the web site in Turkish and choose ‘Devam Eden Yarışmalar’ (On going contests) as the competition is not available in the English version of the TFSF web site. In the ‘Devam Eden Yarışmalar’ section, entrants must choose 2018-109 Ankara Kalkınma Ajansı 4. ''Gülümse Ankara Çekiyorum'' Fotoğraf Yarışması. On the page of 2018-109 Ankara Kalkınma Ajansı 4. ''Gülümse Ankara Çekiyorum'' Fotoğraf Yarışması, entrants must click ‘Yarışmaya Katıl’ button located at the bottom of the page. Further guidelines on how to upload photos can be found on http://www.ankaraka.org.tr/tr/attachment/Guidelines.pdf?i=0&newsId=4274

d.            Participants who have registered before can use their existing usernames and passwords.

e.            All photographs shall be of the proper size and named in advance, and shall be made ready before starting the uploading process because all photographs shall be uploaded in a single session.

f.             Participants can submit 1(one) photographs per category and 3 (three) photographs in total.

g.            The photographs shall be submitted without passe-partout framing and margins. The photographs shall not bear any information such as the participant’s name, signature, logo, date, etc.

h.            The photographs submitted to the contest shall be saved in JPG/JPEG format, in 150-300 dpi resolution, and with a compression level between 7 and 12. The short edge shall be a maximum of 1920 pixels and the longer edge shall be a maximum of 3200 pixels. The size of each photograph file shall not be smaller than 2 MB or larger than 4 MB.

7. Naming Photographs

 a.           The name of each photograph file shall not exceed 31 characters. The names of the photographs shall not include the Turkish characters ç, ı, ğ, ö, ş, ü. Only English characters and the symbol underscore (_) can be used.

b.            All characters, except for the characters used for country codes and section identification, shall be in lower case.

c.             Step 1: The first two characters of the file name shall be the country code of the participant (TR for Turkey). For a list of country codes, please refer to: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

Step 2: The country code shall be followed by the name of the owner of the work, with a maximum of 5 characters (Example: For entrant “Ömer Eril Yılmaz”, the name of the owner may be omery, oeril, oeyil etc.).

Step 3: The name of the owner of the work shall be followed by the initial letter of the section (1- Art and Museum (SM), Food Culture (YK), Nature (DG))

Step 4: The item number of the photograph shall be written in figures (from 1 to 4), and this must be followed by an underscore (_).

Step 5: The underscore shall be followed by the name of the photograph which shall not exceed the total number of characters. For example; Turkish participant Ömer Eril Yılmaz 's photograph entitled “Weaving”, may be titled as “TRomeryDG1_Weaving".

d.            In the event of a problem during online registration or participation in the contest, whether stemming from the system or the user, the participant can report the problem by e-mailing to onlineyarismalar@tfsf.org.tr . The problem will be solved as soon as possible, and the participant will be notified thereof. Sending photographs to this electronic address shall not enable participation in the contest as this address shall only be used for reporting problems regarding uploading photographs.

e.            Ankara Development Agency, the Ministry of Culture and Tourism and the Atılım University shall not be liable for any problems that may arise while uploading photographs.

8. Jury (in Alphabetical Order):

Arif ŞAYIK- Secretary General of Ankara Development Agency

Ayşegül BİNİCİ- Favori Lezzetler Blogger, Photograph Artist

Dr. Evren TURAL-Atılım University Faculty of Fine Arts Design and Architecture Faculty Member

Dr. Ulvi HOCAOĞLU- Deputy Director of DÖSİMM, Photograph Artist

Hakan OLGUN- Photograph Artist

Nuray Değirmencioğlu- Trainer, Photograph Artist

Sami TÜRKAY – TFSF Photograph Artist

 (The jury meeting will be conducted with at least three elected board members.)

9.Competition Calendar:

Starting Date of the Competition:                             22.10.2018

Submission Deadline:                                                     22.03.2019

Jury Meeting:                                                                    27.03.2019

Announcement of the Results:                                 28.03.2019

Award Ceremony and Exhibition Date:                   It will be announced later.

10. Awards (For each section):

First Prize:                                                           3.000 TL

Second Prize:                                                     2.000 TL

Third Prize:                                                         1.000 TL

Honorable Mention (3 photographs):     500 TL

Exhibition:  (7 photographs):                       150 TL

All the entrants who receive awards, honorable mentions or exhibition rewards will be given a Certificate of Achievement as well as publications of TFSF.

11. Communication:

 Ankara Development Agency

Asagi Övecler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 310 03 00

E-mail: bilgi@ankaraka.org.tr

 

Annex: Parental Consent Form for Entrants under the Age of 18

 

Ankara Development Agency

4th Ankara Photography Competition

 Parental Consent Form for Entrants Under the Age of 18

 

 

Entrant’s (who is under the age of 18)

Passport ID Number            :      

Name- Surname                   :                                                                                          

Place and Date of Birth       :                                                                                          

Address                                 :                                                                                          

                                                                                                                                           

Phone Number                     : 0                                    Mobile Phone Number: 0                                     

E-mail                                    :                                         @                                             

                                                                                           

 

No

Name of the Entry

Place and Date of the Entry

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Entry (ies) are seen by  .....................................................

 

I accept all specifications of Ankara Development Agency 4th Ankara Photography Competition. I accept that the copyrights and rights to use the entries that receive awards, honorable mentions or exhibition rewards shall be held both by the owners thereof, and by the Ankara Development Agency, Ministry of Culture and Tourism and Atılım University.   I grant permission to Ankara Development Agency, Ministry of Culture and Tourism and Atılım University to reproduce, distribute, display, publish and create derivative works of the photographs that receive awards, honorable mentions or exhibition rewards according to the Law on Intellectual and Artistic Works and other relevant legislation. I hereby declare I will not object to the provisions of these specifications after submission, and I waive any claims for t his consent.

 

Name- Surname of Parent/ Legal Guardian:

Date:

Signatures:

 

Notes:

 1. This document will be completed by the parent / guardian of entrants aged under 18.  It will be sent to  bilgi@ankaraka.org.tr as a jpg or pdf file until 22 March 2019, 23.00 (Turkey Time).
 2. Without a parental consent, the entrants under 18 will be disqualified.