Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütülen;

  • İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA),
  • Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı (TR51/19/KIR/KIR_KA),
  • Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı (TR51/19/YSG/YSG_KA/SGAK/ SGAK_KA /SGF/SGF_KA) sonuçları açıklanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak alınan Yönetim Kurulu kararı gereği 09 Eylül 2019 tarihinde “2019 yılı Proje Teklif Çağrısı”nı ilan etmiştir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje teklifi başvuruları alınmıştır.

Alınan ve gerekli şartları sağlayan proje tekliflerinin bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirmeleri sonucunda; İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 41 (37 Asıl, 4 Yedek) (EK-1), Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 27 (16 Asıl, 11 Yedek) (EK-2), Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 15 (15 Asıl) (EK-3) olmak üzere genel toplamda 83 Başarılı Proje Teklifi’nin 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 03 Haziran 2020 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Asıl listede bulunan proje sahiplerine sözleşme davet bildirimi yapılacaktır. Sözleşme davet bildiriminin ulaşmasını takip eden on (10) iş günü içinde davet yazısı ile istenilen belgelerin tamamlanarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yüklenmesi ve sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Asıl proje sahiplerinden sözleşme imzalamaktan feragat eden olması durumunda sırasıyla yedek proje sahipleri sözleşme için davet edilecektir.

Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) günlük ilave süre tanınabilir.

2019 Yılı Mali Destek Programları Teklif Çağrısı;

  • EK 1 - İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Asıl ve Yedek Listesi
  • EK 2 - Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Asıl ve Yedek Listesi
  • EK 3 - Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı Başarılı Projeler Asıl Listesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği