Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu

25.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılında yaptığı çalışmalar faaliyet raporunda yer almaktadır.

Görüş ve ilginize saygı ile sunulur.