Ankara İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017-2023

Ankara İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017-2023

Ankara İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017-2023; 27/08/2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Hazırlanan Ankara İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nin amacı; Başkentin yatırım destek ve tanıtımı konusunda, tüm paydaşları aynı vizyon etrafında bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara nitelik kazandırmaktır.

Doküman, Başkente yatırım çekmek amacıyla yatırımcılara yönelik yürütülen her türlü tanıtım faaliyetine çerçeve çizecek, bu alandaki yurt içi ve yurtdışı çalışmaların bir amaç, program ve performans göstergesi dahilinde gerçekleşmesini sağlayacak önemli bir araç bir belgedir.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda hazırlanan Ankara İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nin, Ankara’nın yatırım destek ve tanıtımı için gerekli yol haritasını tespit eden bir strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesi olarak Ankara’ya hayırlı olmasını dilerim.


Ercan TOPACA
Ankara Valisi