Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi

TR51 Ankara Bölgesinin yenilikçilik potansiyelinin belirlenmesi, kurulacak işbirliği modelleri ve sağlanacak mali ve teknik desteklerle bu potansiyellerin ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürülmesi amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi hazırlanmaktadır.

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi 17 Ocak 2018 tarihinde yapılan tanıtım toplantısı ile çalışmalarına başlamış olup 30 Haziran 2019 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.  Çalışmalar kapsamında literatür çalışması, birebir görüşmeler, odak grup toplantıları, firma mülakatları ve anket çalışmaları gibi bir çok etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Strateji, Avrupa Birliği’nin (AB) bölgesel yenilik stratejilerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere yayımlanan RIS3 rehberine (2012) uygun olarak hazırlanmakta olup altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla;

  • Ankara’nın mevcut durumunun ve yenilik potansiyelinin analizi,
  • güçlü ve kapsayıcı bir yönetişim yapısının oluşturulması,
  • ortak bir vizyon oluşturulması,
  • sınırlı sayıda önceliğin seçilmesi,
  • uygun politika bileşenlerinin, yol haritasının ve eylem planının oluşturulması
  • son olarak izleme ve değerlendirme mekanizmalarının stratejiye entegre edilmesidir.