Altındağ'ın Sosyo Kültürel Dokusu

Kent merkezi Ulus’tan Sıhhiye’ye oradan da Yenikent’e (Kızılay’a) ve genel olarak Çankaya’ya doğru kaymasıyla Altındağ, diplomasi, siyaset ve büyük ölçüde kültür ve bürokrasi işlevini kaybetmiştir.