Ajansımızda Etik Eğitimi Yapıldı

Ankara’nın kalkınmasına yönelik çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı kurumsallaşma uygulamalarına da aynı hızla devam ediyor. Bu çerçevede 14 Ekim 2011 tarihinde ajans personeline yönelik ‘Etik Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Erdoğan Kesim tarafından verilen eğitimde etik kavramının toplumsal yaşamdaki öneminden, etik ilkelerin kamusal hayatta vazgeçilemezliğine değin önemli başlıklar ajans personeli ile paylaşıldı. Kamu görevini yerine getiren görevlilerin etik ilkeler çerçevesinde çalışmalarını yürütmekle sorumlu olduklarını hatırlatan Erdoğan Kesim,  bu ilkelerin aslında temel insani değerler olduğunun da altını çizdi. Kesim, etik değerlere dayanmayan kuralların havada kalmaya mahkum olduğunu belirtti. Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken saydam, hesap verebilir, kaliteli, adil, etkin, vatandaş odaklı olmakla yükümlü olduğunu belirten Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Erdoğan Kesim, “halka hizmet” anlayışı çerçevesinde bir yönetim yapısının kurgulanması ve içselleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Eğitim toplantısına Ankara Kalkınma Ajansı personeli katıldı. Soru cevap bölümü ile devam eden toplantının sonunda Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Erdoğan Kesim’e teşekkür ederek, günün anısına bir plaket sundu.

Galeri