696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci Maddesinin; Geçici 23 üncü Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci Maddesinin; Geçici 23 üncü Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişi listesi aşağıda gösterilmiştir.

Alınan karara ilişkin itirazların 23 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar Tespit Komisyonunca değerlendirilmek üzere daha önce başvuru yapılan birime elden yazılı olarak sunulması gerekmektedir. İlgili usul ve esaslar gereği bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.02.2018

 

SIRA NO

ADI SOYADI

1

Abdullah ŞAKAR

2

Betül DEMİR

3

Cevat ARSLAN

4

Erdal KUŞ

5

Evren GÜMÜŞMADENOĞLU

6

Fecri KUNTKIR

7

Hüseyin GÖKDUMAN

8

Mehmet Ali CAN

9

Murat BİRLİKER

10

Nurten GÜLBAY

11

Orhan ÇELEBİ

12

Özgühan ŞİRİN

13

Pınar ALICI

14

Pınar GÖKGÖZ

15

Satılmış ÜLVAN

16

Selma AKGÜMÜŞ

17

Sinem YILMAZ

18

Soner ERÇİN

19

Şevket ŞAHİN

20

Yeliz ŞAĞBAN

21

Zeynep UZUNLU