35 Öğrenciye İhracat Eğitimi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dış Ticaret Eğitim Programı tamamlandı.

 6.7 Milyar Dolar İhracat

Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda, Ankara'da insan kaynakları gelişiminin desteklenmesi ve özellikle de Ankara'da ihracatın artırılması hedefleriyle düzenlenen eğitimde, üniversite öğrencileri dış ticaret alanında uygulamalı ve teknik bilgi edinmelerinin yanı sıra Ankara'nın dış ticaret potansiyelini de tanıma fırsatı buluyor. E-ticaret ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile 2019 yılında da devam edecek olan programın, gençler arasında girişimciliğin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık "2017'de 6,7 Milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Ankara, ülkemizin dış ticaretinde yaklaşık yüzde 5'lik paya sahip bulunuyor. Ankara'da dış ticaret alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik değerli bir eğitim veriyoruz. Daha önce ihracatçılara, firmaların dış ticaret birimlerinde çalışanlara ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak da düzenlemiş olduğumuz dış ticaret eğitimleri sonucunda ortaya çıkan bilgi birikiminin Ankara'da ihracatın artırılmasında ve ülkemizde ihracat için belirlenmiş olan 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

22 Saat Eğitim

16 Aralık 2018 tarihinde tamamlanan eğitimlerde Ankara'da eğitim görmekte olan 35 üniversite öğrencisine toplamda 22 saatiik dış ticaret eğitimi verildi. Öğrencilere, Bir Kariyer Alanı Olarak Oış Ticaret, AB ve GATT Anlaşması Çerçevesinde Türk Dış Ticaret Rejimi ve Mevzuatı, Dış Ticarette Düzenlenmesi Gerekli Belgeler, Alınması Gereken İzin ve Sertifikalar ve Bunların Analizleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve INCOTERMS'2010, İhracat Alacaklarının Tahsili Yöntemleri ve Bu Alanda Uygulanan Uluslararası Kurallar, İhracatı Teşvik Sistemi ve Hibe Şeklinde Devlet Yardımları, Uluslararası Ticarî Sözleşmeler ve Sözleşme Uygulamaları ve Dış Ticaret Simülasyonu konuları detaylı bir biçimde anlatıldı.

Küpürler