2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı için Sıkça Sorulan Sorular Yayında

2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı için Sıkça Sorulan Sorular Yayında

Tüzel kişiye ait özel bir laboratuvarda genetik hastalıklar ve adli DNA incelemesi alanında proje hazırlık aşamasındayım. Yeni nesil dizileme teknolojisini laboratuvarımızda kurmayı ve çalışmayı planladım. Bu proje ile pek çok üniversitenin ihtiyacı olan DNA çalışması da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak alt yapı için 200-250 bin dolar gibi bir maliyet gereklidir. Bu hususta projemi gerçekleştirmek üzere mali destek sağlayabilir misiniz?

Ağustos 2021 tarihi itibariyle Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programımız açıklandı. Şu anda başvuru aşamasında. Lütfen ana sayfamızdaki (www.ankaraka.org.tr) program rehber ve eklerini inceleyiniz. Faaliyet konunuz EK G’deki alanlar kapsamına giriyor ve ürün / firmanız ÜTS’ye kayıtlıysa programımıza başvuru yapabilirsiniz.

 

2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile ilgili yapılan tanıtım sunumuna katılım gerçekleştirdik. Ürünlerimizi “EK_G-İleri_Teknoloji_Ürün_Beyanı” listesinde eşleştirebilmiş değiliz.  UTS’de kayıtlı olan tıbbi cihaz grubuna ait aşağıda listelenen ürünlerimizi projeye konu edebilir miyiz?

Ürün açıklaması

Nace kodu

Gtip Kodu

Cpv Kodu

Cerrahi İğne

32.50.07
32.50.03

901832900000

33141121

Hemostat

32.50.06

300610902011

33141840

Doku yapıştırıcı

32.50.06

901832900000

 

 

Not:

  • Ürünlerimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre orta ve yüksek teknolojili ürünler listesinde yer almaktadır. (CPV kodu ile sorgulanabilir.)
  • Ürünlerimiz KOSGEB orta-yüksek teknoloji alanları tablosunda yer almaktadır. (Nace kodu ile sorgulanabilir.)
  • Ürünlerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler Sektörü Öncelikli Ürün Listesinde yer almaktadır. (GTIP koduyla sorgulanabilir.)

 

Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Program Rehberimizde de belirtildiği üzere; başvuru için hem Ek G’de belirtilen ürünlerden seçili olanları ürettiğinizi/üreteceğinizi beyan etmeniz, hem de ÜTS’ye kayıtlı olmanız gerekmektedir. Yani iki koşulu da sağlamanız gerekmektedir.

 

Şirketimiz SITC- 872.3 (Mechanotherapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or othertherapeutic respiration apparatus; other breathing appliances and gas masks (excluding protective ma sks having neither mechanical parts nor replaceable filters) Sınıfına uygun olduğunu düşündüğümüz Ambulans tipi Solunum Destek Cihazlarını üretmektedir. Şirketimiz, söz konusu cihazların gerek mevcut durumda gerekse yakın gelecekte yurt içi ve yurt dışı pazarda hayati öneme haiz bir öncelikle talep oluşturacağı düşüncesiyle yenilenme ve kapasite artırım yatırımı kararı almış ve bu yatırımın finansmanı için fon arayışı içerisindedir. Geçtiğimiz günlerde Ajansınızın çıkmış olduğu ‘’Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı’’ Başvuru Rehberi incelenmiş ve bu finansman programının faaliyet göstermekte olduğumuz alan için başvuru yapabileceğimiz uygun bir destek programı olabileceği kanaatine varılmıştır. Öte yandan, Program başvurusu ile ilgili İleri Teknoloji Ürün Beyan Listesi (EK-G) ek’ini incelediğimizde, listenin oldukça sınırlı Medikal Cihaz içerdiği, yukarıda sözü edilen faaliyet alanımızı birebir tanımlayan bir ürünün listede yer almadığını görmekteyiz. Böyle bir durumda, söz konusu programa yukarıda tanımlanmış olan SITC ürün kodunun başvuru kapsamına alınmasını sağlayabilecek bir liste revizyonunun yapılıp yapılamayacağı konusunda bir bilgilendirme yapmanızı görüşlerinize arz ederiz.

Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı kapsamında Ankara’nın ileri teknolojili sektörlerinden tıbbi cihazlar sektöründe teknoloji ve ürün geliştirme, üretme ve ticarileştirme ekosisteminin ve kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bir işletmenin başvuru sahibi olabilmesi için öncelikle ileri teknolojili ürün üretiyor/üretecek olması koşulu aranmaktadır. Ürünün ileri teknolojili olup olmadığı ise SITC (Standard International Trade Classification) Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan “İleri Teknolojili Ürünler” (EK G) arasında yer almasıyla ölçülmektedir. Bir ürün bu listede (EK G) yer almıyorsa, ürün sahibi işletmenin Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı’na başvurusu uygun olmayıp listede bulunmayan SITC ürün kodları başvuru kapsamına alınamamaktadır. Bununla birlikte, ürününüzün ileri teknolojili olduğunu düşünüyorsanız ve söz konusu listedeki ürünlerle ilişkilendirebiliyorsanız veya alt kırılımlarında yer aldığını söz konusu EK G’de beyan edebiliyorsanız, beyanınıza bağlı olarak başvuru yapmanızın önünde bir engel bulunmamaktadır. Başvuru içeriğiniz ve beyanınız, ön inceleme ve teknik değerlendirme aşamalarında değerlendirilerek projenin programa uygun olup olmadığı ve destek alıp almayacağına karar verilecektir.

 

 

Ankara Kalkınma Ajansının açmış olduğu “Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı”na başvuru yapmak istemekteyiz. Program başvuru evraklarında zorunlu doküman olarak yer alan Ürün Takip Sistemine Kayıt Belgesi olarak bizlerden istenen evrak nedir? ÜTS sistemimizin ekran görüntüsü bu aşamada yeterli olacak mıdır?

 

Firmanın ve projeye konu ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi üzerindeki ekran görüntüsünün Destekleyici Belgeler bölümünde ilgili yere yüklenmesi yeterlidir.

 

Program tanıtım etkinliğinde paylaşılan bilgiler doğrultusunda kredibilite uygunluk yazısı için Vakıf Katılım Çukurambar Şubesinden işlem yapılması gerektiği belirtilmişti. Konu ile ilgili gerekli evrakların yine bu şubeye aktarılması gerektiği hususu aktarıldı. Firmamızın bahsi geçen bilgileri ve müşteri portföyü aynı bankanın Ankara şubesinde bulunmakta ve çalışma yaptığımız bu bankada hali hazırda kredibilite şartlarına uygunluğumuz söz konusudur. Bu sebeple program kapsamında bu şubeden kredibilite yeterlilik sorgusu yapmamız kurumunuzca uygun mudur? İkinci olarak projemizin desteklenmeye uygun bulunması durumunda kredi işlemlerinin yine Ankara şubesinden yürütülmesi mümkün müdür?

 

Ankara il sınırları içinde yer alan tüm Vakıf Katılım Şubelerinden kredi uygunluk belgesi alabilirsiniz ve projenizin desteklenmeye uygun bulunması durumunda krediyi de yine söz konusu ilgili şubelerden kullanabilirsiniz.

 

Projemiz kapsamında ürünümüz ile ilgili bir FDA başvurusu yapmak istiyoruz. Bu süreçte bir firmadan danışmanlık hizmeti için proforma talebimiz oldu, ancak proforma içerisinde FDA'ya yapılacak başvuru ücretlerini dahil edemiyorlar. Başvuru ücretleri kurumun web sitesi üzerinden ödendiği için kurumdan bir proforma da talep edemiyoruz. Bununla beraber başvuru ücret tarifesinin 30 Eylül itibariyle güncelleneceği belirtilmekte, ücrette yaşanacak artışları program kapsamında firma öz kaynakları ile mi karşılayacağız?

Program rehberinin “2.2.2. Destekleyici Belgeler” bölümünde “Projenin tüm maliyet kalemlerine ilişkin imzalı kaşeli güncel proforma fatura (sunulan proforma faturadaki rakam ile ilgili bütçe kaleminin eşit olması gerekmektedir.)” ve “Fiyat teklifleri: Makine-ekipman ve hizmet alımlarına yönelik her bir bütçe kalemi için proforma fatura veya teklif mektubu –KAYS-PFD’de ilgili bütçe kalemine eklenmelidir.” hususları yer almaktadır. Bütçede yer alan her bir bütçe kalemi için proforma fatura veya teklif mektubu yüklenmelidir.

Proje bütçesinde yer alan mal ve hizmetler gerçekleştirildiğinde ödenecek tutarın bütçede o kalem için belirtilen tutarın üzerinde olması durumunda da bütçede belirtilen tutar kadar ödeme yapılır. Mal veya hizmet tutarlarında artış olması durumunda fark yararlanıcı tarafından karşılanır.

 

Makine alımı için sipariş verdim, bunun için ön ödeme yapmam gerekiyor? Sipariş verdiğim makine ve yapılan ödeme için destek alabilir miyim?

 

Hayır, tüm satın alma işlemlerinin Ajans ile sözleşme imzalandıktan sonra yapılması gerekmektedir. Ancak bazı makine ve ekipmanlarda ön ödeme yapılması gerekli olması durumunda aracı kurumun kredi tahsisini onaylaması şartı ile ön ödeme yapılabilir.

 

Ajansla sözleşme yapmadan önce başlatılmış faaliyetler için destekten yararlanılabilir mi?

 

Hayır, tüm satın alma işlemlerinin Ajans ile Başvuru Sahibi arasında sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte satın almaya yönelik piyasa araştırması yapılabilir.

 

 

Proje teklifimin tamamı makine ekipman alımından oluşabilir mi?

 

Evet, proje bütçesinin tamamı makine ekipman alımından oluşabilir.

 

Proje kapsamında en az ne kadar tutarda makine ekipman alımı yapılabilir?

 

Makine alımı için bir alt limit ve üst limit belirlenmemiş olmakla birlikte, bütçe kalemleri için belirlenen kısıtlar çerçevesinde makine ekipman tutarı belirlenir. Örneğin bütçenin %30’u oranında yapım işleri maliyetleri, bütçenin %10’u oranında yedek parça maliyetleri, bütçenin %5’i oranında da hammadde maliyetleri olması durumunda, bütçenin kalan %55’i oranında makine alımı yapılabilir.

 

 

Ajans desteklerinden daha önce yararlanmış olan firmalar bu destekten yararlanabilir mi?

 

Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süre içerisinde aynı Ajansa başvuramaz. Projenin sonra erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süreyi tamamlayan başvuru sahipleri programa başvuru yapabilir. Ajans desteği ile önceki dönemlerde uygulamış olduğunuz projeniz varsa söz konusu projenin bitiş tarihini öğrenmek için Ajansa başvurabilirsiniz.

 

Geri ödeme süresi projenin tüm faaliyetleri ve satın alımları bittikten sonra mı başlayacak?

 

Hayır, proje bütçesinde belirtilen her bir kalem için ayrı bir satın alma işlemi yapılabilir ve farklı bir ödeme planı oluşturulabilir. Proje uygulama süresi azami 9 aydır, bu süre içerisinde yapılan her satın alma için bankanın yaptığı ödemeye ilişkin bir ödeme planı oluşturulur ve 36 aylık ödeme dönemi başlar. Bu 36 aylık ödeme planı içerisinde ilk 6 ay geri ödemesiz dönem geri kalan 30 ay ise 3’er aylık dönemler olmak üzere geri ödeme yapılacak dönem olarak belirlenir.

 

Proje teklifinde yer alan harcamalar için ödeme planı nasıl olacak?

 

Geri ödeme planı, bankanın ilgili maliyet kalemine ilişkin sunulan proforma faturaya istinaden ödeme yapması ile başlayacaktır. Örneğin, bütçede yer alan bir maliyet kalemine ilişkin ödeme banka tarafından 01.12.2021 tarihinde yapılırsa, o ödemeye ilişkin kredi ödeme planı 01.12.2021 tarihinde oluşturulur ve bu kredi için 36 aylık ödeme dönemi başlar. Diğer bir maliyet kalemine ilişkin ödeme banka tarafından 15.12.2021 tarihinde yapılırsa, o kaleme ilişkin kullanılan kredinin ödeme planı da 15.12.2021 tarihinde başlar ve bu kredi için de ayrıca 36 aylık başka bir kredi ödeme planı oluşturulur.

 

Ön ödeme yapılması gereken satın almalarda geri ödeme planı ne zaman başlayacak?

 

Program kapsamında satın almalar için ön ödeme yapılamamaktadır. Bir bütçe kalemine ilişkin satın alma yapılmadan önce o maliyet kalemine ilişkin proforma fatura bankaya sunulur ve bu satın almaya ilişkin tüm ödeme banka tarafından yüklenici firmaya yapılır. Kullanılan bu krediye ilişkin de 36 aylık ödeme planı oluşturulur.

 

İnşaat işlerinde, iş ilerledikçe malzeme ve işçilik için ödeme talep edilmektedir. Bu durumda inşaat işlerinde maliyetler nasıl gösterilecek ve ödeme planı nasıl olacaktır?

 

İnşaat işlerinde hak ediş usulüne göre yapılır; yapılan iş miktarı kadar faturalandırma yapılarak ödemeler gerçekleştirilir ve 36 aylık ödeme planı oluşturulur.

 

Küçük maliyet kalemleri için fatura alınması gerekmekte midir?

 

Banka tarafından yapılacak ödemeler faturaya istinaden yapılacağı için tüm maliyet kalemleri için proforma fatura alınması gerekmektedir.

 

Proje teklifinde yer alan faaliyetler ayrı ayrı zamanlarda uygulanabilir mi?

 

Projede yer alan faaliyetler farklı zamanlarda gerçekleştirilebilir. Harcamalar farklı zamanlarda yapılabilir. Bütçe kalemlerine ilişkin ödeme yapıldığı gün, o bütçe kalemine ilişkin ödeme planı oluşturulur. Farklı kalemler için ödeme planları ise yine bu kalemlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirildiği günden başlayacak şekilde oluşturulur.

 

Yatırım teşvik belgesi bulunan firmalar teşvik kapsamındaki yatırımları için bu destekten yararlanabilir mi?

 

Hayır, yatırım teşviki alınan maliyet kalemleri için aynı anda Ajanstan destek alınamaz. Ancak teşvik belgesi dışındaki diğer yatırımlar için Ajansa başvuru yapılabilir.

 

KDV muafiyeti olan makine ekipman için finansman desteği kullanılabilir mi?

 

Evet, KDV muafiyeti kapsamındaki makine ekipman için, KDV hariç bütçe üzerinden finansman desteği talep edilebilir.

 

Yatırımımız için Ankara Kalkınma Ajansından destek almadan önce ya da sonra başka kurumdan destek alınabilir mi?

 

Aynı maliyet kalemleri için başka kurum/kuruluştan destek alınamaz. Farklı maliyet kalemleri için başka kurum/kuruluşlardan destek alınabilir.

 

Vergi borcu ve prim borcu olanlar destek alabilir mi?

 

Hayır, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar ve Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar Ajansımız ile destek sözleşmesi imzalayıp destek alamazlar.