2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı Bütçe Artırımı ve Başvuru Süresi Uzatımı

2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı Bütçe Artırımı ve Başvuru Süresi Uzatımı

2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı bütçesi Ajansımız Yönetim Kurulu kararıyla 15 milyon TL’den 30 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Ayrıca, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı için KAYS üzerinden son başvuru tarihi 14 Ekim 2021 Perşembe saat 23.59’a, taahhütname son teslim tarihi ise 21 Ekim 2021 Perşembe saat 17.00’a uzatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.