2021 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları

2021 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı’nın Mart-Nisan dönemi (2. Dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan döneminde Ajansımıza sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; 2021 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan, ön inceleme kontrol listesinde ve nihai değerlendirme tablosunda belirtilen ölçütlere uygun olarak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunan projelerden aşağıdaki listede yer alanların; 2021 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Başvuru sahiplerinin, bu ilanın internet sitesinden ilan edilmesini takip eden iş gününden itibaren (28/05/2021) 15 iş günü içerisinde (17/06/2021 tarihine kadar) başvuru aşamasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) yüklenen belgelerin asılları ile başvuru formu çıktısını Ankara Kalkınma Ajansına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin bahsi geçen belgeleri eksiksiz olarak Ajansa tesliminden sonra, 10 iş günü (sözleşme aşaması) içinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

 

2021 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi Başarılı Projeler Listesi

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR51/21/TD_TEK/0001

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Taze Dondurulmuş İnsan Kadavralarının Üst ve Alt Ekstremitelerinde Disseksiyon Eğitimi

Lokman Hekim Üniversitesi

TR51/21/TD_TEK/0005

Siber Savunma Liderlik Programı Eğitici Eğitimi

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi

TR51/21/TD_TEK/0013

MatLab ile Sistem Kontrolü ve Simülasyon

Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği Ankara Şubesi

TR51/21/TD_TEK/0015

Gençlik Çalışmalarında Yenilikçi Uygulamalar Eğitimi

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

TR51/21/TD_SOS/0001

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Müze Eğitimi

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/21/TD_SOS/0005

Sivil Gelişim Projesi

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği

TR51/21/TD_KIR/0004

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı Yönetim Planı Çerçevesinde Ankara Bitki Örtüsü Haritası

Ankara Ticaret Odası İnovasyon Danışmanlık Eğitim Araştırma A.Ş.