2020 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları

2020 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı’nın Mayıs-Haziran dönemi (3. Dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ajansımıza sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan, ön inceleme kontrol listesinde ve nihai değerlendirme tablosunda belirtilen ölçütlere uygun olarak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunan projelerden aşağıdaki listede yer alanların; 2020 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Başvuru sahiplerinin, bu ilanın internet sitesinden ilan edilmesini takip eden iş gününden itibaren (17/07/2020) 15 iş günü içerisinde (11/08/2020 tarihine kadar) başvuru aşamasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) yüklenen belgelerin asılları ile başvuru formu çıktısını Ankara Kalkınma Ajansına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin bahsi geçen belgeleri eksiksiz olarak Ajansa tesliminden sonra, 10 iş günü (sözleşme aşaması) içinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi

TR51/20/TD_TEK/0001

Eğitimde Yapay Zeka ve Yenilikçi Uygulamalar Eğitici Eğitimi

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/20/TD_TEK/0003

Mblock ile Veri İşleme ve Makine Öğrenme

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/20/TD_KIR/0001

Ormancılık Uygulamaları

Orman Mühendisleri Odası

TR51/20/TD_SOS/0005

Haymana'dan Eğitime Yeni Soluk: Zeka ve Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi

Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/20/TD_SOS/0007

Öğretimde Kaliteyi Artırmaya Yönelik Beceri Kazandırma Eğitimi

Bala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü