2019 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular-2

2019 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular-2
 1. Merkez ilçe belediyeler olarak Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programına başvurumuzda kısıtlayıcı bir unsur var mıdır?

Cevap: Yukarıda bahsi geçen programa başvuru rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığında geçen kurum ve kuruluşlar merkez ya da çeper ilçelerde yer alma şartı aranmaksızın başvuru yapabilir.

 1. Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programına yerel yönetimler olarak, ilçedeki girişimcilere yönelik satış platformu sunma amaçlı bir proje başvurusunda bulunabilir miyiz?

Cevap: Başvuru  rehberinin 2.1.2. Uygun Başvuru Sahipleri başlığında belirtildiği üzere başvuru sahibi, rehberde belirtilen bir tüzel kişi olmak kaydıyla, bahsedilen katkı ile proje ortağı olabilirsiniz. Diğer bir ifade ile belediyeler bahsi geçen programda başvuru sahibi olamaz, ancak ortak olabilirler.

 1. Verdiğiniz destekle ilgili olarak; meslek yüksek okullarının bünyesinde bulunan Ameliyathane Teknikerliği Bölümü için ileri teknoloji simülasyon eğitimi tarafımızca yapılacaktır. Okulun bünyesinde simülasyon laboratuvarı kurularak sanal gerçeklik ile ameliyat canlandırılıp öğrencilerin eğitimin kalitesi arttırılacaktır. Bu projenin destek kapsamında olup olmadığıyla ilgili bilgi almak istiyoruz.

Cevap: Başvuru rehberinde belirtilen 2. Öncelik:  “İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması”dır. Bu öncelikle ilgili olan ve yine rehberde belirtilen “Bu öncelik kapsamında eğitim veren kurumlardan bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, sağlık, havacılık, uzay, uçak, ulaşım, iletişim, yenilenebilir enerji teknolojileri vb. gibi ileri teknoloji alanlarında eğitim veren kurumların bu alanlara yönelik projeleri için başvuru yapılması gerekmektedir” ifadesinin gereklerini yerine getiren başvurular uygun başvuru olacaktır. Bununla birlikte, başvurunun destek almaya hak kazanması yapılacak mali ve teknik değerlendirme sonucu ortaya çıkmaktadır.

 1. Firmamız 1975 yılında şahıs şirketi olarak kurulmuş olup 2016 yılında Limited şirketi olarak tüzel kişiliğini değiştirmiştir. Bu husus dikkate alınarak uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilebilir miyiz? Bunun yanında aynı şekilde kuruluşu 1975 yılında yapılan başka bir limited şirketimiz 2017 yılında A.Ş. olarak değişiklik yapmıştır, bu durumda uygun başvuru sahibi olabilmekte miyiz?

Cevap: İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanda Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının birinci önceliğine şirketler başvuru sahibi olabilmektedirler. Program Rehberi’nin bölüm 2.1.1 Başvuru Sahipleri’nin uygunluğu kısmında şirketin son başvuru tarihi itibariyle en fazla 10 yıl önce kurulmuş olma, teknolojik olgunluk düzeyinin 6 ve daha ileri seviyede olma ve ayrıca küçük ve mikro işletmeler sınıfında yer alma zorunluluğu bulunduğu ifade edilmiştir. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanuna göre türü değişen şirket, eskisinin devamı niteliğinde olduğundan türü değişen şirketin kuruluş tarihi ilk olarak kurulduğu tarih olup tür/statü değiştirildiği tarih şirketin kuruluş tarihini değiştirmemektedir. (bkz. TR51/19/ÜTMEGP Rehberi Bölüm 2.1.1)

 1. “Kırsalda Yenilikçi Uygulamaların Üretim ve Ticarileşme Süreçlerine Entegrasyonu” kapsamında; rotaların işlevlendirilmesi için başvurulacak  proje kapsamında yazılım programları (android, ios)  (hizmet alımı kalemi olarak vb.) uygun maliyetler kapsamında mıdır?

Cevap:Proje içeriğinizle uyumlu olması ve proje çıktısına katkısı olması kaydıyla yazılım programları uygun maliyettir. Rehberin 2.3.1. Uygun Maliyetler ve 2.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler başlıkları altında konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 1. Bir vakfın Ankara şubesi olarak Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programına başvuru yapmayı planlıyoruz. Vakfın Ankara Şubesi olarak başvuru yapabiliyor muyuz yoksa sadece vakfın genel merkezi mi başvuru yapma yetkisine sahip. 

Cevap: Şube olarak başvuru yapabilirsiniz.

 1. Kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi mali destek programı ile ilgili projemizi oluşturma aşamasındayız. Ankara merkezli şirketimiz mevcut fakat merkezi İvedik OSB bölgesindedir. Ekonomik faaliyetin gerçekleştirileceği kırsaldaki (Beypazarı veya Kahramankazan) iş yerini proje onaylandıktan sonra belirlememiz mümkün mü? Projemizin bilgi girişlerini mevcut firmamız adresinden yapılması olumsuz bir durum yansıtır mı?

Cevap: Kırsal program için, başvuru sahibinin sadece Ankara’da kurulu olması şartı aranmaktadır, merkez ya da çeper ilçe kısıtı yoktur. Proje başvurusu yaparken proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ilçenin KAYS’da belirtilmesi gerekmektedir. 

 1. Bu yıl çağrısı yapılan projelerde doğrudan satın alma limiti KDV dahil ya da KDV hariç olarak ne kadar olmuştur?

Cevap: 25.01.2019  tarih ve  30666  sayılı Resmi Gazetede belirtildiği üzere “01.02.2019 – 31.01.2020” tarihleri arasında geçerli olmak üzere KDV hariç doğrudan temin limiti 90.358 TL’ dir.

 1. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanda Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuracağız. Proje koordinotörü başka bir ulusal destekten farklı bir proje için maaş alıyor. Bu projede de çalışacağı için kendisine maaş yazabilir miyiz? Yazabilirsek maksimum ya da minimum maaş değeri nedir?

Cevap: Proje koordinatörü, projenin baştan sona her aşamasının yürütülmesinden sorumlu olduğu için proje kapsamında tam zamanlı olarak görev alması beklenmektedir. Bununla birlikte, projenin sorunsuz yürütülmesini sağlamak ve proje sonunda proje hedeflerine ulaşılmasını gerçekleştirmek koşuluyla, koordinatörün tam zamanlı dışında çalışması durumunda; koordinatörün kanunen iki farklı yerden gelir elde etmesi açısından bir sakınca bulunmaması şartıyla maaş alabilir. İnsan kaynakları maaş kalemleri için maksimum ya da minimum değerler bulunmamaktadır. Maaşların piyasa koşullarına, koordinatörün özgeçmişine, projede üstleneceği rollere ve çalışma süresine bağlı olarak gerçekçi şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 1. Dernek olarak Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı öncelik 3’ten başvuru yapacağız. Destekleyici belgeler kısmında Ek-5 sosyal fayda beyanı, Ek-4 sosyal iş modeli ve kar dağıtmama kararı evrakları gerekli midir? Kays sisteminde zorunlu yazıyor.  Şablon içeriklerinde şirket ile ilgili ifadeler var. Rehberde istenilen belgeler içerisinde yok. Eğer gerek yoksa KAYS’ta belge yerine ne yükleyeceğiz?

Cevap:2019 Yılı Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı Öncelik 3 (Hâlihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odaklı girişimlerin desteklenmesi) kapsamında başvuran sivil toplum kuruluşlarının da “EK E4: Sosyal Girişim İş Modeli Kanvası” ve “EK E5: Sosyal Fayda Beyanı”nı düzenleyerek sisteme yüklemesi gerekmektedir. Üçüncü öncelik kapsamında başvuran kuruluşların bir gelir modeli içeren proje teklifi sunmaları gerektiğinden her iki ekin sunulması önemlidir.

 1. Ankara ili İvedik O.S.B.’de 1983 yılından beri tıbbi malzeme üretimi gerçekleştiren firmayız. Daha önce Ajansınızdan firmamıza büyük katkılar sağlayan çeşitli destekler aldık. Ajansınızın 2019 Mali Destek Programından öncelik 1 kapsamında yararlanmak istiyoruz. Ancak program içeriğinde sarf cihaz alımına destek sunulmadığı belirtilmiş, üretimini yaptığımız vücut dışı tanı kitleri için üretim bandında kullanmış olduğumuz bir cihazın daha kompleks bir tasarım ile revize edilerek tekrar kullanılması program kapsamında değerlendirilebilir mi?

Cevap: İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanda Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının birinci önceliğine şirketler başvuru sahibi olabilmektedirler. Program Rehberinin bölüm 2.1.1 Başvuru Sahipleri’nin uygunluğu kısmında şirketin son başvuru tarihi itibariyle en fazla 10 yıl önce kurulmuş olma, teknolojik olgunluk düzeyinin 6 ve daha ileri seviyede olma ve ayrıca küçük ve mikro işletmeler sınıfında yer alma zorunluluğu bulunduğu ifade edilmiştir. Söz konusu firmanın 1983 yılında kurulmuş olması rehberde belirtilmiş olan başvuru sahibinin en fazla 10 yıl önce kurulmuş olma kriterini ihlal etmektedir. Bunun yanında Program Rehberinin Bölüm 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu kısmında proje kapsamında hangi bütçe kalemlerinin destek kapsamında olduğu ya da olmadığı belirtilmiştir. Liste incelendiğinde yeni makine/ekipman alımının uygun maliyet olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Listede “sarf malzeme”ler de uygun maliyetler olarak kabul edilmiştir.  (bkz. TR51/19/ÜTMEGP Rehberi Bölüm 2.1.1 ve Bölüm 2.3.1)

 1. Kırsalda turizmin geliştirilmesine yönelik hazırladığımız projemize kırsal ürünlerin satıldığı noktalar oluşturmak üzere karavan tipi büfe almayı planlamaktayız. Bütçe içerisinde bu kalem uygun maliyetler kapsamına girer mi?

Cevap: Rehberin 2.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler başlığında belirtildiği üzere “Binek araç alımları” dışında kalan araç alımları projenin içeriğine bağlı olarak uygun maliyettir.

13. Okulumuz, İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Programı Öncelik 2 kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktadır. Proje sahibi ve ortak olacak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için Destekleyici Belgeler ve Beyannameler kapsamında, başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişinin (Okul Müdürü) yetkilendirilmesi için yönetim kurulu kararı belgesi gerekli midir? Rehberde 'Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Meslek Yüksekokulları ve Kamu Kurumları ve OSB'ler' için istenen destekleyici belgelerde ve KAYS üzerinde belirtilmemiş olmasına rağmen, rehberin kriterler kısmında yer alan aşağıdaki  iki belgenin gerekliliği hakkında tereddüte düşmüş bulunmaktayız. Başvuru sahibi ve ortak olacak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Meslek Yüksekokulları, Kamu Kurumları ve OSB'ler için aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında sunulmasına ihtiyaç var mıdır? Kriterler Madde 16.'da belirtilen imzalı, mühürlü resmi kuruluş belgesinin sisteme yüklenmesi gerekli midir? Kriterler Madde 18'de belirtilen yetkili kişi/ kurumlarca onaylanmış kesin hesapları-ödenek miktarını gösterir tablo, bilanço, gelir gider tablosu-' belgesinin sisteme yüklenmesi gerekli midir?

Cevap: Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için EK E-1 Yeterlidir, Yönetim Kurulu Kararı gerekli değildir. EK E-1, kriterler madde 16’yı karşılamaktadır. Madde 18 de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için geçerli değildir.

14. İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi MDP çerçevesinde;  sponsor aracılığı ile 50.000 TL eş finansmanı karşıladığımızda Ankara Kalkınma Ajansından 500.000 TL destek talep edebilir miyiz? (Bu durumda proje bütçesi 550.000 TL oluyor) Yoksa eş finansman ile birlikte proje bütçesi toplam 500.000 TL mi oluyor? (450.000+50.000)

Cevap: İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanda Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Rehberi,  Bölüm 1.3. “Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak” kısmında ifade edildiği üzere bu program kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar proje toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ına kadar destek alabileceklerdir. Aynı zamanda desteklenecek tutar 500.000 TL’yi geçmeyecektir. Rehberde ifade edilen 500.000 TL proje toplam maliyeti olmayıp, alınabilecek en fazla destek tutarıdır. Yani tarafımıza sorulduğu gibi eş finansmanla birlikte hesaplanan tutar olmayıp, Ajansın programda belirttiği üzere sağlayabileceği en fazla destek tutarıdır. Eş finansman bu tutardan bağımsız olup toplam proje maliyeti üzerinden hesaplanır. (bkz. TR51/19/ÜTMEGP Rehberi Bölüm 1.3)

15. İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi MDP çerçevesinde;  Fatura bedeli 30.000 TL'yi geçmeyen birbirine benzer toplu ürünleri bütçeye tek kalemde mi yazmalıyız? Örneğin el aletleri kategorisine giren ürünleri el aletleri diye tek kalemde yazıp gerekçe kısmına ya da satın alma faaliyetleri kısmında bu el aletlerinin neler olduğunu ve özelliklerini yazmak mı daha doğru olur yoksa el aletlerinin hepsini ayrı ayrı kalemlerde bütçeye yazmak mı? Örneğin: Elektrikli el aletleri için "Akülü vidalama+Matkap+Testere+..." olarak ayrı ayrı mı eklemeliyiz yoksa bunları tek kalemde elektrikli el aletleri diye ekleyip neler olduğunu mu yazmalıyız.(Toplamı 30.000 TL'yi aşmıyor.)

Cevap: Proje kapsamında satın alımı yapılması planlanan tüm makine-ekipmanların KAYS sisteminde bütçe kısmına ayrı ayrı kalem olarak girilmesi tavsiye edilir. Bu nedenlerle proje bütçesi oluşturulurken her makine-ekipman ayrı ayrı miktar ve fiyat belirtilerek girilir. Proje teklifinin olumlu değerlendirilmesi neticesinde sözleşme imzalanması durumunda yapılacak izleme ziyaretlerinde yeniden satın alma planlaması yapılacaktır.

16. İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi MDP çerçevesinde;  Fuarların uygun maliyet olduğunu biliyoruz ama yazdığımız projede faaliyet olarak hizmet alımı yoluyla (nakliye, ulaşım, konaklama, stand vs.) teknoloji yarışmalarına(Teknofest, MEB Robot, Fatih ETZ vb.) katılabilir miyiz?

Cevap: Program Rehberi’nde Bölüm 2.3’de Uygun Maliyetler ile Uygun Olmayan Maliyetler liste olarak sağlanmıştır. Fuar katılım maliyetleri belirtilen listelerden Uygun Olmayan Maliyetler kısmında yer almadığı ve uygun sayılan listede hizmet alımları sayıldığından, proje teklifinde planlanan fuar katılımının proje için gerekli olması durumunda hizmet alımı yoluyla sağlanabileceği değerlendirilmektedir.(bkz. TR51/19/ÜTMEGP Program Rehberi Bölüm 2.3)

17. İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi MDP çerçevesinde; Aynı firmadan aldığımız farklı kategorilerdeki tüm ürünler tek faturada olmak zorunda mı? Örneğin birbirine benzemeyen el aletleri ve sandalye gibi farklı ürünleri satan bir firmadan bu ürünler için tek proforma fatura mı istemeliyiz, ayrı ayrı proforma faturalar da olabilir mi?

Cevap: Alımı planlanan makine/ekipmanlar bir firmadan sağlanabiliyorsa ekipman cinsleri farklı olsa da tek bir proforma altında toplanabilir. Proje teklifinin olumlu değerlendirilmesi neticesinde sözleşme imzalanması durumunda yapılacak izleme ziyaretlerinde yeniden satın alma planlaması yapılacaktır.

18. Çağrıya çıktığınız İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı altında yer alan Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması başlığına başvurabilen kurumlar listesinde üniversite ibaresi bulunmuyor. Bu başlığa ODTÜ olarak başvuruda bulunabiliyor muyuz acaba?

Cevap: Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan üniversiteler Öncelik 2 kapsamında “Diğer Kamu Kurumları” statüsü altında başvuru sahibi olabilirler.

19. Biz Ağustos 2019 tarihinde kurulmuş yeni bir kadın kooperatifiyiz. Kurumunuzun açtığı "Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı" kapsamında proje yazmaktayız. Kurulurken 5 yıl kar payı dağıtılmaması şeklinde bir kararımız yok. Fakat bu kararı yönetim kurulumuzda aldık. Proje kazanılması durumunda, projeyi imzalamadan önce, olağan genel kurulumuzu yaparak kooperatif olarak "5 yıl süresince kâr payı almama" kararımızı alacağız. Bu koşullar altında başvuracağımız projemiz, tarafınızdan kabul gördüğü takdirde %90 destek kapsamına girer miyiz?

Cevap: Başvuru aşamasında proje teklif çağrısı programı olarak kâr amacı gütmeyen başvuru sahipleri için oluşturulan TR51/19/YSG referanslı programın seçilerek projenin oluşturulması ve projenin başarılı olması halinde en geç sözleşme imza tarihine kadar kâr dağıtmama kararının sunulmuş olması gereklidir. Proje teklifleri hangi program kapsamında sunulmuş ise, başarılı olması halinde, proje uygulaması o program çerçevesinde yürütülür.

20. Derneğimiz, İstanbul merkezli ulusal ölçekte faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin faaliyet gösterdiği illerin başında Ankara İlimiz gelmektedir. Derneğimizin Ankara ilinde planlamaları dâhilinde olan sosyal girişim projeleri için Ankara Kalkınma Ajansımızın Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçi Mali Destek Programına başvuru yapabilmeyi istiyoruz. Bu nedenle derneğimizin Ankara şubesini açma planlarımızı hızlandırarak, Kalkınma Ajansımızın hibe çağrısı başvuru süresine yetiştirmek üzere girişimlerde bulunduk. Derneğimizin Ankara dernek şubesi için ofis kiralamasını bugün gerçekleştirdik. Ancak, Ankara Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile bugün yaptığımız görüşmede Derneğimiz Ankara Şubesi’nin kurulumu için ortalama 1.5 aylık bir zamana ihtiyacımız olduğunu öğrendik. Ne yazık ki bu süre hibe çağrısının son başvuru tarihini aşan bir süreye karşılık gelmektedir. Bu gerekçeyle, hibe çağrısına, Ankara şubemizin kuruluşuna ilişkin kurumsal taahhütlerimizle başvuru yapabilmemiz mümkün müdür?

Cevap: Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı rehberi 19. sayfasında 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında “Ankara dışındaki bölgelerde kurulu olmak ile beraber temel proje faaliyetlerinin Ankara’da gerçekleştiriliyor olması ve bu amaçla proje sözleşme aşamasında Ankara’da bir şube kurulması ya da Ankara’da faaliyet gösteren bir kurumun ortak olarak alınması gereklidir.” uyarısı yer almaktadır. Buna göre ilgili programa başvuru yapılması mümkündür. Ancak proje teklifinin başarılı olması halinde en geç sözleşme imza tarihine kadar şubenin kurulmuş olması gereklidir.