2019 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı

2019 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı 19 Aralık 2019 Perşembe günü 12.00’da gerçekleştirilecektir

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 14/07/2009 tarihli ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Kalkınma Kurulu Başkanı Mahmut Nedim TUNÇER’in başkanlığında 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 12.00’da Ulucanlar Cezaevi Müzesi Şükriye Mahallesi, Ulucanlar Cad. No:63, Altındağ/Ankara adresinde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2019 Yılı I. Toplantısı

 • Tarih   : 19 Aralık 2019, Perşembe
 • Saat     : 12: 00
 • Yer      : Ulucanlar Cezaevi Müzesi Şükriye Mahallesi, Ulucanlar Cad. No:63, Altındağ/Ankara

 

Kalkınma Kurulu Toplantısı Gündemi

 • Kayıt ve açılış (12:00-13:30)
 • Seçim divanının oluşturulması
 • 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  191. ve 192. Maddesi gereği; Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili, Katip Üyeleri ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda yer alacak 3 asil ve 6 yedek kurul üyesinin seçilmesi
 • Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Faaliyet ve İç Denetim raporları hakkında bilgi sunulması, görüşülmesi ve önerilerin tespiti
 • Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerinin dinlenmesi
 • Bir sonraki Kalkınma Kurulu’nun gündem ve tarihinin belirlenmesi
 • Kurul görüşmelerinin ve karara bağlanan konuların Başkanlık Divanınca Kurul’a bildirilmesi, Başkan ve Katip üyelerce imzalanması
 • Kapanış