2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Ajansa sunulan ve değerlendirme aşamasında başarılı olan proje başvurularının Aralık 2019 Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan asıl listesi aşağıda yer almaktadır.

Başvuru No

Başvuru Sahibi

Teklifin Adı

TR51/19/FD/0008

Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Ankara İlinde Medikal Tasarım Ürünlerinin Sertifikasyon ve Eğitimine Yönelik İhtiyaçların Belirlendiği Fizibilite Çalışması

 

Başvuru sahiplerinin, bu ilanın internet sitesinden ilan edilmesini takip eden günden itibaren (29/01/2020), 15 iş günü içerisinde (18/02/2020 tarihine kadar) başvuru aşamasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KAYS’a yüklenen belgelerin asılları ile başvuru formu çıktısını Ankara Kalkınma Ajansına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin, bahsi geçen belgeleri eksiksiz olarak Ajansa tesliminden sonra 5 iş günü içerisinde Ajans tarafından yazılı olarak sözleşme davet bildirimi yapılacaktır. Sözleşme davet bildiriminin başvuru sahibine ulaştığı günü takip eden işgününden başlamak üzere 10 işgünü (sözleşme aşaması) içinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalanmalıdır. Sözleşme, destek almaya hak kazanan kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından, Ajans ile kararlaştırılan tarihte imzalanacaktır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) günlük ilave süre tanınabilir. Bu süreler zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Başvuru belgeleri haricinde, sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler ve ilgili açıklamalar sözleşme davet yazısı ile bildirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği