2018 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başvuru Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başvuru Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı Mart - Nisan dönemi (2. dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mart – Nisan döneminde Ajansımıza sunulan 5 teknik destek başvurusunun ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi, 2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan, Ön İnceleme Kontrol Listesi’nde ve Nihai Değerlendirme Tablosu’nda belirtilen kriterlere uygun olarak Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan 5 başvurudan aşağıdaki listede yer alan 1 (bir) başvurunun, 2018 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle program bütçe limitleri çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunmuştur. Bu ilan başarılı bulunan başvuru sahipleri için sözleşmeye davet çağrısı niteliğinde olup, başvuru sahiplerinin, bu ilanın Ajans web sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç 10 (on) iş günü içerisinde, sözleşme imzalamak üzere randevu alarak Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

2018 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Desteklenmesi Uygun Bulunan Başvuru

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi

TR51/18/TD/0001

Okul Öncesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitici Eğitimi

ASO 1. OSB ANAOKULU