2018 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 3

1. Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktayız. Firma Yetkilimiz ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanımızı projede çalışan kişi olarak gösterebilir miyiz?

2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Program Rehberi Bölüm 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu kısmında, destek kapsamında değerlendirilebilecek uygun maliyet kavramı ve hangi tür harcamaların uygun maliyet olarak sayılacağı ifade edilmiştir. İlgili bölümde belirtildiği üzere proje koordinatörü, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları (kamu kurumları için brüt maaşları) uygun maliyet olarak değerlendirilir ve bu kişilerin başvuru sahibinin bordrolu çalışanı olması gerekmektedir. Bunun yanında bütçedeki “İnsan Kaynakları” başlığında yer alan kişilere ilişkin harcamaların ispat yükümlülüğü yararlanıcıya aittir (insan kaynaklarında bordro, ödeme dekontu vb. mali belgeler). (bkz. TR51/18/YEREL Rehberi Bölüm 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu)

2. Beypazarı ve Ayaş’ta un ve yem fabrikam bulunmaktadır. Mali destek programı kapsamında makine, ekipman, laboratuvar kurulumu, depolama için çelik silo yapımı çerçevesinde başvuru yapabilir miyim?

Ankara Kalkınma Ajansı olarak 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında iki program için teklif çağrısına çıkılmıştır. Her iki programa yönelik Başvuru Rehberleri resmi web adresinden kamuoyuna ilan edilmiştir. İlgili rehberlerin başvuru sahipliği, uygun proje konuları ve uygun maliyetler bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir. 

3. Teknoparklar MDP'de kar amacı gütmeyen kuruluş destek oranından faydalanıyor fakat kar amacı güden bir kuruluş. Başvuru kaydı oluştururken, kar amacı güden kurum mu yoksa gütmeyen kurum kısmından mı başvuru yapılacak. Bilgi verir misiniz?

2018 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Rehberi’ne göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Öncelik 2  için uygun başvuru sahipleri arasında sayılmıştır. Rehberin “1.3 Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak” kısmı incelendiğinde TGB’ler için istisna uygulanıp kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle TGB’ler kar amacı gütmeyen kurum olarak başvuru yapabilecek ve en fazla %75 oranında destek alabileceklerdir.