2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 3

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/SÜR) (TR51/15/SÜRKA)

Soru 1: Proje hazırlama sürecinde alınan danışmanlık hizmetinin bütçelendirilmesi ve başvuruda sunumu nasıl olacaktır

Cevap 1: SÜR ve SÜRKA Programları kapsamında proje hazırlığı için danışmanlık desteği alacak başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde ilgili tedarikçiyle “ilgili hizmet alımına ilişkin maliyetlerin ancak, projenin başarılı bulunarak destek almaya hak kazanması durumunda ve imzalanan proje sözleşme bütçesinde uygun bulunan destek miktarının %2’sini aşmayacak şekilde, uygun sayılacağı” hususunda mutabakata varmaları önemlidir. Başvuru Sahiplerinin başvuru sırasında ilgili kaleme ilişkin proforma faturayı destekleyici belge olarak sunmaları gerekmektedir. Proje uygulama sürecinde Ajans harcama ve ödemelerin gerçekleşmesine ilişkin belgeleri ayrıca talep edecektir. Başarılı olmayan ya da destek almaya hak kazandığı halde sözleşme imzalanmayan projelerin ilgili maliyetlerinden Ajans sorumlu değildir. Başvuru sahiplerinin, değerlendirme sonuçlarının olumlu/olumsuz olması durumlarını göz önünde bulundurarak, yukarıda belirtilen uygun koşullar dışında herhangi bir taahhüt altına girmemeleri kendi yararlarınadır.

Soru 2: Program kapsamında desteklenmeyen tarım faaliyetleri nelerdir?

Cevap 2: Ajans, mevzuat gereği birincil tarım faaliyetlerine hibe desteği sağlamamaktadır. Ancak tarım ve hayvancılığa dayalı endüstri ürünlerinin modern tekniklerle işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, pazarlanması yoluyla üretim kapasitelerinin artırılması Ajansımız tarafından desteklenecek uygun proje konuları arasındadır.

Birincil tarım faaliyeti olup programlar kapsamında desteklenmeyecek faaliyet alanları şu şekildedir:

 • Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları,
 • Sebze-meyve üretimi, mantar üretimi, yem üretimi, 
 • Hayvancılık, canlı hayvan alımı, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, tavukçuluk
 • Süt üretimi, yumurta üretimi, bal üretimi
 • Su ürünleri yetiştiriciliği, alabalık tesisi, alabalık üretimi,
 • Arı yetiştiriciliği ve ürünleri, ipek böcekçiliği ve ürünleri,
 • Dış/iç mekan süs bitkiciliği, fidan alımı, fidan üretimi, 
 • Damlama sulama, örtü altı tarım faaliyetleri (seracılık) vb. konular

ve tüm bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı

Örneklerle açıklamak gerekirse;

 • Süt üretimi desteklenmemektedir ancak sütün işlenerek yoğurt haline getirilmesi desteklenmektedir.
 • Sebze/yumurta/bal üretimi birincil tarım faaliyeti olması nedeniyle destek verilmeyecek proje konularındandır. Ancak üretilmiş ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanması uygundur. Projelerin bu kapsamda tasarlanması ve sunulması gerekmektedir.
 • Seracılık faaliyetleri birincil tarım faaliyetleri arasındadır, ancak, mevcut seraların enerji verimliliği kapsamında jeotermal ve güneş enerjisi kullanacak şekilde modernize edilmesi uygun proje konusu olabilecektir.