2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/İLTEK) 

ÖNEMLİ UYARI

İLTEK MDP kapsamında “Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi” önceliği (Öncelik 3) çerçevesinde yapılacak başvurularda üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ancak en az bir işletme ile ortaklık yapmaları koşuluyla başvuruda bulunabilirler.

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerin 3. öncelik kapsamında yapacakları proje başvurularının, Ankara ve yakın çevresindeki mevcut tesis/ekipman veya altyapıda mükerrerlik teşkil etmeyeceğine dair destekleyici belgeleri sunmaları ve taahhütte (EK E-1) bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin EK-G1 listede yer alan ürünleri hâlihazırda ürettiklerini ya da proje kapsamında üreteceklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

STIC Rev. 4 sınıflama sistemi Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir ticaret sınıflamasıdır. Proje konusu olacak ürününüzün STIC Rev. 4 kodunu TÜİK web sayfasında yer alan bu bağlantı üzerinden, ürününüzün ait olduğu kısımdan başlayarak tespit edebilirsiniz. Örneğin bir makine üretecekseniz ürününüzün STIC kodunu tespit etmek bu bağlantıda yer alan sınıflandırma kısımları arasından 7. kısmı tercih ederek başlayabilirsiniz. Ürününüzün tam STIC Rev. 4 kodunu tespit ettikten sonra (5 haneli şekilde) bu kodun İLTEK Program Rehberi ekinde yer alan ileri teknolojili ürün listesi ile uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Soru 1: Yazılım, bilişim ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda danışmanlık yapan bir firma olarak Ajansın 2015 yılı İLTEK Mali Destek Programı kapsamında faaliyet alanımız doğrultusunda başvuruda bulunabilir miyiz?

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programına, ulusal ve uluslararası düzeyde süreç ve hizmet yeniliği getirebilecek bir yazılım projesi ile başvurabilir miyiz?

İLTEK programı kapsamında herhangi bir cihaz ya da ekipman imalatı zorunluluğu var mıdır?

Cevap 1: İLTEK Mali Destek Programı kapsamında başvuru yapılabilecek uygun sektörler, Rehberin ekinde (EK-G) yer alan ve Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (SITC) Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan “Bilgisayar ve büro makineleri, eczacılık ürünleri, elektrikli makineler, elektronik, hava taşıtları, kimyasallar, makine, medikal-optik-ölçüm aletleri ve savaş araçları, silah ve mühimmat” sektörlerinde yapılan üretimleri kapsamaktadır.

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı kapsamında başvuru yapılabilecek sektörler rehberin tanımlar kısmında yer alan İleri Teknolojili Ürünler tanımında açıklanmaktadır. Başvuru sahiplerinin EK-G1 listede yer alan “İleri Teknolojili” ürünleri hâlihazırda ürettiklerini ya da proje kapsamında üreteceklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Sunulan proje içerisinde cihaz veya ekipman imalatı zorunluluğu önceliklere göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; “Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi” çerçevesinde başvuru yapacak işletmelerin, söz konusu EK-G1 listesinde yer alan ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimine yönelik proje hazırlamaları gerekmektedir.

Ayrıca lütfen yukarıda “Önemli Uyarı” başlığı altında yer alan açıklamaları okuyunuz.

Soru 2: 2015 yılı İLTEK Mali Destek Programı kapsamında bir OSB olarak Üniversite/Teknoloji Transfer Merkezi ile işbirliği içerisinde "Öncelik 3: Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi" kapsamında proje sunmayı planlamaktayız. Bu proje kapsamında iştirakimiz olan şirketin de ortak olarak yer alması mümkün müdür?

Cevap 2: 2015 yılı İLTEK Mali Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri ve Ortaklar, Başvuru Rehberi “2.1. Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu” başlığında belirtilmektedir. Projede yer alacak ortak kurum ve kuruluşlar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen “Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” ve sunulacak proje sayılarına yönelik sınırlama kriterleri hariç, Başvuru Sahipleri ile aynı genel ve özel uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Soru 3: 2015 yılı İLTEK Mali Destek Programı kapsamında sadece belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların başvuruları mı kabul edilmektedir? Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların başvuru yapmasında bir engel var mıdır?

Cevap 3: (Bkz. Cevap 1). Başvuru Sahiplerinin, 2015 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1.’de belirtilen genel ve özel kriterleri taşımasının yanı sıra üretim yaptığı/yapacağı ürünleri Ek G1’de işaretleyerek beyanda bulunması gereklidir.

Soru 4: 2015 yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberinde İLTEK Mali Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahibi olarak belirtilen “Kümeler” kavramını tanımlar mısınız?

Cevap 4: 2015 yılı Rehberinde İLTEK Mali Destek Programı kapsamındaki Uygun Başvuru Sahipler arasında yer alan “Kümeler” ile bir Sivil Toplum Kuruluşu tüzel kişiliğini haiz küme yapıları kastedilmektedir.

Soru 5: Firmamız somun ve civata imalatı yapmaktadır. Ürünlerimize CE işaretlemesi yapmak istemekteyiz. İlgili mevzuata göre CE işaretlemesi yapabilmemiz için ürünle ilgili bazı testleri firmamız bünyesinde sürekli olarak yapmamız ve bir laboratuvar kurmamız gerekmektedir. Kurmayı planladığımız laboratuvar ve belgelendirme kuruluşu maliyetlerimiz için "İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı" kapsamında başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 5:  (Bkz. Cevap 1). Proje uygun ve uygun olmayan maliyetleri 2015 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberi “2.3. Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Soru 6: TÜRKAK akreditasyon belgesi bulunan deney ve kalibrasyon merkeziyiz. Program kapsamında Öncelik 3’e göre başvurulması planlanmaktadır. Fakat Başvuru Rehberi sayfa 25’te yer alan: İLTEK MDP kapsamında bu önceliğe yönelik yapılacak başvurularda üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerin ancak en az bir işletme ile ortaklık yapmaları koşuluyla başvuruda bulunabilecekleri koşulu yer almaktadır. Kurumumuz işletme statüsü taşıdığından herhangi bir üniversite, enstitü gibi merkezlerle işbirliği yapma koşulumuz bulunmakta mıdır? Bunun yanı sıra eğer iş birliği yapmamız gerekiyorsa OSB ile işbirliği yapabilir miyiz?

Cevap 6: Programın 3. önceliği kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler dışındaki başvuru sahipleri ortaklık yapmadan başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahiplerinin diğer uygun başvuru sahipleri ile işbirliği yapmasının önünde engel bulunmamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/SÜR)  (TR51/15/SÜRKA) 

ÖNEMLİ UYARI

Sürdürülebilir Kalkınma MDP kapsamında Alt Bölgelerde kayıtlı ve faal olan Başvuru Sahipleri için geçerli olmak üzere,  proje hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla, Başvuru Sahipleri tarafından başvurudan önce temin edilen proje hazırlamaya ilişkin danışmanlık hizmeti maliyeti, faturalandırılmak ve talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemek şartıyla proje bütçesinde gösterilebilir. Projenin başarılı bulunması ve desteklenmeye hak kazanarak Ajansla sözleşme imzalanması halinde, ilgili kalem proje bütçesinde uygun maliyet olarak yer alacaktır. Başvuru Sahiplerinin, olası hizmet alımları şartlarını bu açıklamayı göz önünde bulundurarak belirlemeleri tavsiye edilir.

Soru 7: Proje başvurusu esnasında dış kaynaklı uzmanların kullanılması (proje hazırlanması ve yönetimi süresince uzman istihdam edilmesi durumunda) bu yeni istihdam edilecek personele ilişkin maaş ve SGK giderleri gider kalemi olarak gösterilebilir mi?

Cevap 7: Program Rehberi “Uygun Doğrudan Maliyetler” kısmında da açıkça görüleceği üzere, Başvuru Sahibi ya da Ortağı kurumun hâlihazırda çalışanı olması, ya da proje kapsamında istihdamının gerçekleşmesi koşuluyla, projede görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler proje bütçesinin İnsan Kaynakları kısmında bütçelendirilebilir. İdari personel kapsamında sadece proje koordinatörü ve muhasebeci (tam zamanlı olamaz) ücretleri uygun maliyettir. Teknik personel kısmında bulunacak personelin, projeye teknik katkı sağlaması, proje için gerekli olması ve ücretlerinin gerçekçiliği önemlidir. Personel ücretleri piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının mevcut durumda verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Proje personelinin maaşları “işverene toplam maliyet” olarak bütçelendirilmelidir.

Ayrıca, Başvuru Rehberi “2.3.2 Uygun Olmayan Maliyetler” bölümünde belirtildiği gibi, “proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri” uygun maliyet değildir. Bu doğrultuda, proje başvurusu hazırlıkları kapsamında çalışan personelin proje uygulama süreci başlamadan (sözleşme imzalanmadan) önce yapılan işler karşılığında aldığı ücret proje bütçesinde gösterilemez.

Başvuru Sahibinin kamu kurumu olması durumunda ayrıca Başvuru Rehberi’nin 31. sayfasındaki uyarı dikkate alınmalıdır.

Soru 8: Proje başvurusuna yönelik bir danışmanlık şirketinden hizmet almamız durumunda bu hizmeti sağlayan danışmanlık şirketini alt yüklenici olarak göstermemiz mümkün müdür?

Cevap 8: Ajans, 2015 MDP’leri kapsamında projelerin başvuru aşamasında, Başvuru Sahiplerinden bütçelerindeki satın alımlara dair herhangi bir alt yüklenici belirtmelerini talep etmemektedir. Bu nedenle danışmanlık hizmeti alınan şirket ya da herhangi 3. tarafı proje başvurunuzda “alt yüklenici” olarak belirtmeniz mümkün değildir.

Başvuru aşamasında, bütçenin toplam maliyeti 20.000 TL’yi aşan kalemleri için piyasa araştırması yapılmış olması beklenmekte ve ilgili kalemler için teknik şartnameyle birlikte en az 3’er fiyat teklifi/proforma faturalar talep edilmektedir. Bu piyasa araştırması belgeleri, projelerin teknik ve mali değerlendirmesi sırasında incelenmektedir ve değerlendirmeye katkı sunmaktadır. Fakat bu fiyat tekliflerinin sunulmuş olması, projelerin uygulama aşamasında mal/hizmet teminlerinin teklif veren firmalardan yapılacağı anlamına gelmemektedir. İlgili mevzuat uyarınca, doğrudan alım sınırını geçen kalemler ihaleye tâbi olup, tam rekabet şartları sağlanmaktadır.

Soru 9: 2013 yılında işletme olarak Ankara Kalkınma Ajansına sunduğumuz ve destek almaya hak kazandığımız projemizin uygulama süreci 28.12.2013 tarihi itibarıyla son bulmuştur. 2015 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında farklı bir proje sunmamız mümkün müdür?

Cevap 9: Program Başvuru Rehberinde “Ajans ile mali destek sözleşmesi yapan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve proje nihai ödeme tarihini izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajansa mali destek başvurusunda bulunamaz” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade doğrultusunda, kar amacı güden bir Başvuru Sahibinin 2015 Mali Destek Programlarına başvuruda bulunabilmesi için, proje nihai ödemesinin proje hesabına aktarıldığı tarihten itibaren, yeni başvurunun KAYS üzerinden tamamlandığı tarihe kadar en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu açıklama çerçevesinde, soruda belirtilen sözleşme bitiş tarihinin herhangi bir belirleyiciliği bulunmamaktadır.

Soru 10: Ankara merkezde, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeyim. 2015 yılı SÜRKA MDP kapsamında Bala ya da Güdül ilçesinde uygulanacak bir proje başvurusunda bulunabilir miyim?

Cevap 10: Başvuru Rehberi “2.2. Projelerin Uygunluğu” bölümünde belirtildiği gibi, 2015 yılı SÜRKA MDP kapsamında sunulan projelerin, başvuru yapılan program önceliğiyle ilgili alt bölgede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. SÜRKA MDP kapsamında başvuru yapacak işletmelerin, başvuru yaptıkları öncelikle ilgili alt bölgede yerleşik olma zorunluluğu bulunmaktadır. İşletme statüsündeki bir Başvuru Sahibi olarak sorunuzda bahsi geçen ilçenin bulunduğu alt bölgede yerleşik olmanız gerekmektedir. İlçelerin Alt Bölgelere göre dağılımını Program Rehberi’nde bulabilirsiniz.

Soru 11: Daha önce Ajans desteğine hak kazanan bir projemizin uygulaması 07.03.2014 tarihinde tamamlanmıştır. 2015 yılı MDP Başvuru Rehberinde “Ajans, başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamaz” denmektedir. Daha önce Ajansınızdan destek almamız, SÜRKA MDP’ye başvuru yapmamıza engel midir?

Cevap 11: Başvuru Rehberi “2.2. Projelerin Uygunluğu” bölümünde belirtildiği gibi “Ajans ile mali destek sözleşmesi yapan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve proje nihai ödeme tarihini izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajansa mali destek başvurusunda bulunamaz.” Son ödeme tarihinde itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi şartıyla, aynı Başvuru Sahibinin yeni bir programa başvuruda bulunmasında idari bir engel bulunmamakta olup, destek almaya hak kazanması teknik ve mali değerlendirme sürecine bağlıdır. Başvurusu gerçekleştirilen bir proje kapsamında uygulanacak faaliyetler ise, soruda belirtildiği gibi eş zamanlı olarak başka bir destekten faydalanamaz. 

PROJELERİN UYGUNLUĞU

Soru 12: 2015 Yılı Mali Destek Programları Ankara dışı bölgeleri de kapsamakta mıdır? 

Cevap 12: Başvuru Rehberi “2.2. Projelerin Uygunluğu” başlıklı bölümde belirtildiği gibi, İLTEK ve SOS(ALT/KAP) Mali Destek Programları kapsamında sunulan projelerin uygulama yeri Ankara’dır (TR-51 Düzey II Bölgesi). Ancak sergi, konferans, iş görüşmeleri, pazar araştırması ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olması halinde bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri Ankara’da gerçekleştirilmelidir. SÜRKA MDP kapsamında ise sunulan projelerin uygulama yeri ilgili program önceliği ile ilgili alt bölgeler (Başvuru Rehberi 1.3.4 nolu başlıkta yer alan tabloda belirtildiği gibi) olmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

Soru 13: Mali destek programlarına sadece devlet üniversiteleri mi başvuru yapabilir? Vakıf üniversiteleri, askeri-polis akademileri ve üniversite hastaneleri başvuru yapabilir mi?

Cevap 13: Başvuru Rehberi 2.1.1 nolu başlıkta yer alan “Uygun Başvuru Sahipleri” tablosunda belirtildiği gibi tüm üniversiteler (devlet ve vakıf üniversiteleri) 2015 yılı mali destek programlarına başvuruda bulunabilirler. İlgili tabloda yer alan uygun Başvuru Sahiplerinin çatısı altında faaliyet gösteren diğer merkez, enstitü, fakülte vb. birimler bu kurumlar üzerinden başvuru yapabilirler. Örneğin, üniversite hastaneleri ilgili üniversite rektörlüğü üzerinden başvuruda bulunabilirler. 

Soru 14: 2015 yılı Mali Destek Programlarınız kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında yer alan "Araştırma Merkezleri ve Enstitülerin" üniversitelere bağlı olma zorunluluğu var mıdır? Özel işletmelere (SOS MDP hariç) ve kamu kurumlarına ait Araştırma Merkezleri ve Enstitüler Programlara başvuru yapabilirler mi?

Cevap 14: Kar amacı gütmeyen statüsündeki ya da kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara bağlı (kamu kurumları ya da üniversiteler gibi) araştırma merkezleri ve enstitüler SOS (ALT/KAP), İLTEK ve SÜR MDP’leri kapsamında, kar amacı güden (işletme) statüsündeki araştırma merkezleri ve enstitüler ise İLTEK ve SÜRKA MDP’leri kapsamında başvuruda bulunabilirler.

Soru 15: Firmamızın tüm kayıtları (vergi ve ticaret sicil kaydı gibi) Polatlı ilçesindedir. Başvuru rehberinde “Ankara merkez” ifadesi geçmediği için, Mali Destek Programlarına başvurmamız uygun mudur?

Cevap 15: Başvuru Rehberi “2.1. Başvuru Sahipleri ve Ortaklarının Uygunluğu” başlıklı bölümde belirtildiği üzere, Başvuru Sahiplerinin Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ankara’da olması gerekmektedir. Polatlı’da kayıtlı bir işletme diğer kriterleri de sağlaması koşuluyla SÜRKA (Öncelik 1 kapsamında) ve İLTEK Mali Destek Programları kapsamında uygun başvuru sahibi olabilir.

Soru 16: 2015 yılı Mali Destek Programlarından Ankara dışında ikamet eden kurum ve kuruluşlar da yararlanabilir mi?

Cevap 16: Başvuru Rehberi “2.1. Başvuru Sahipleri ve Ortaklarının Uygunluğu” başlıklı bölümde belirtildiği üzere, Başvuru Sahiplerinin Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ankara’da olması gerekmektedir. Ortaklar ve iştirakçiler için bu kriter aranmaz.

Soru 17: Ankara Merkezde 15 oda kapasiteli butik otel açmak isteyen yeni bir girişimciyiz. Böyle bir yatırım için Referans Numarası TR51/15/İLTEK veya TR51/15/SÜRKA olan Mali Destek Programlarınız çerçevesinde başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap 17:  Söz konusu faaliyet TR51/15/İLTEK programı kapsamında Başvuru Rehberi’nde belirtilen program öncelikleri kapsamına girmemektedir. TR51/15/SÜRKA programı kapsamında ise faaliyetlerin önceliklere göre belirlenen Alt Bölgelerde uygulanması ve işletme statüsündeki başvuru sahiplerinin ilgili alt bölgelerde yerleşik olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Soru 18: 2015 yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberinde “Ajans ile mali destek sözleşmesi yapan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve proje nihai ödeme tarihini izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajansa mali destek başvurusunda bulunamaz” ifadesi yer almaktadır. Nihai ödeme tarihi kapsamında KAYS girişi ve dosya teslim tarihlerinden hangisinin geçerli olduğu konusunda bilgi verebilir misiniz?

Cevap 18: Ajanstan daha önce mali destek almış kâr amacı güden gerçek ve tüzel bir yararlanıcının 2015 Mali Destek Programları kapsamında tekrar başvuruda bulunabilmesi için nihai ödemesinin Ajans tarafından proje hesabına yatırıldığı tarih baz alınacaktır.

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Soru 19: Proje başvurusu ve yönetiminden sorumlu olacak personelin hâlihazırda Başvuru Sahibi kurum çalışanı olması durumunda bu çalışana ilişkin maaş ve SGK giderleri proje bütçesinden karşılanabilir mi?

Cevap 19: Program Rehberi “Uygun Doğrudan Maliyetler” kısmında da açıkça görüleceği üzere, Başvuru Sahibi ya da Ortağı kurumun hâlihazırda çalışanı olması, ya da proje sözleşme tarihinden önce istihdamının gerçekleşmesi koşuluyla, projede görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler proje bütçesinin İnsan Kaynakları kısmında bütçelendirilebilir. İdari personel kapsamında sadece proje koordinatörü ve muhasebeci (tam zamanlı olamaz) ücretleri uygun maliyettir. Teknik personel kısmında bulunacak personelin, projeye teknik katkı sağlaması, proje için gerekli olması ve ücretlerinin gerçekçiliği önemlidir (Personel ücretleri piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının mevcut durumda verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Proje personelinin maaşları “işverene toplam maliyet” olarak bütçelendirilmelidir).

Başvuru Sahibinin kamu kurumu olması durumunda ayrıca Başvuru Rehberi’nin 31. sayfasındaki uyarı dikkate alınmalıdır.

Soru 20: Projemizde yer alan eş finansman bedelinin banka kredisi olarak kullanılması şirketimiz için herhangi bir negatif etki yaratır mı?

Cevap 20: Projelerin teknik ve mali değerlendirmesi sürecinde, Başvuru Sahiplerinin mali ve işletme kapasiteleri ve özkaynak durumları bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenen ve değerlendirmeye esas teşkil eden bir husustur. Projenin başarılı bulunması halinde Ajans,  Yararlanıcıyla yapacağı sözleşme gereğince, Ajans desteği ve Yararlanıcı eş finansmanın usullere uygun harcandığının takibinden sorumludur. Ancak, eş finansmanın temin kaynakları Yararlanıcının özelinde olup, Ajans bu temin aşamasını sorgulamaz.

DESTEK TÜRÜ VE ORANI

Soru 21: Projemizde Ajans katkısı olarak talep ettiğimiz yüzde oranı, projemizin destek almaya hak kazanması durumunda Ajans tarafından değiştiriliyor mu? Örneğin şirketimiz Ajans katkısını % 45 belirtirse, Ajans mali durumumuza göre yapılan inceleme neticesinde bu oranı % 30’a düşürebilir mi?

Cevap 21: Başvuru sahiplerinin talep ettikleri destek ve sunmayı taahhüt ettikleri eş finansman oranları başvuru sırasında kendileri tarafından belirlenmekte olup, projelerin bağımsız değerlendirme sürecinde bir değerlendirme unsuru olarak dikkate alınmaktadır. Bu oranlar değişmez olup, projenin başarılı bulunması halinde sözleşmeler, bütçede belirtilen oranlar sabit kalmak üzere imzalanmaktadır. Ajans, başarılı bulunan proje bütçelerine, Bağımsız Değerlendiricilerin maliyetlere ilişkin uyarıları ve sözleşme öncesinde gerçekleştirilen ön inceleme değerlendirmeleri neticesinde revizyon gerçekleştirebilir. Bu durumda, proje toplam bütçesinde azalma gerçekleşirse, destek ve eşfinansman oranları değişmemek koşuluyla, miktarlarında azalma olması mümkündür.

Soru 22: Mali Destek Programları kapsamında sağlanan destekler geri ödemeli midir?

Cevap 22: 2015 Mali Destek Programları kapsamında Ajansın sağladığı mali destekler hibe niteliğinde olup, geri ödemeli değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SAYISI

Soru 23: Mali Destek Programlarına eş zamanlı başvuru sayısında bir kısıtlama var mı? Aynı dönem içerisinde bir kurum birden fazla proje başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap 23: Bir Başvuru Sahibi bu teklif çağrısı kapsamında ilan edilen her bir mali destek programına en fazla iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve her bir programda en fazla bir projesi olmak üzere, toplamda en fazla iki projesi için destek alabilir. Belirtilen sınırların üzerinde başvuru yapılması halinde, başvuru tarihi ve saati önce olan proje teklifleri dikkate alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır.