2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları

İlan Yayımlanma Tarihi: 30.12.2015

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/İL_TEK

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Bölgeleri
 • Kümeler
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • İhracatçı Birlikleri

Öncelikler

 • Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi
 • Öncelik 2:İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması
 • Öncelik 3:Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi
 • Öncelik 4:İleri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapıların geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe: 9.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı 150.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 11/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 18/03/2016 Saat 17:00

Başvuru Dokümanları

Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/SOS

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kâr Amacı Gütmeyen Araştırma Merkezleri/Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar)
 • Kâr Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Öncelikler

 • Öncelik 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması
 • Öncelik 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması
 • Öncelik 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması
 • Öncelik 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması
 • Öncelik 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Bütçe

Toplam Bütçe: 4.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı 75.000 TL
Azami Destek Tutarı 150.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %90

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saat 17:00

Başvuru Dokümanları

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/SÜR_KA1/SÜR_KA2

(SÜR_KA1 – Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin)
(SÜR_KA2 – Kâr Amacı Güden Kurumlar İçin)

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da İlgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar)
 • Birlik ve Kooperatifler

Öncelikler

 • Öncelik 1: Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 2: Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 3:Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 4: İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)

Bütçe

Toplam Bütçe: 8.000.000 TL

  Kâr Amacı Gütmeyen Kâr Amacı Güden
Asgari Destek Tutarı 75.000 TL 75.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25 %25
Azami Destek Oranı %90 %50

 

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saat 17:00

Başvuru Dokümanları

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 1 (bir) asıl halinde son başvuru tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

KAYS-PFD Sistemi, 14 Ocak 2016 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD’ye ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Önemli Duyuru

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı, tekliflerin internet ortamında alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Sorularınızın yanıtları Sıkça Sorulan Sorular bölümünde "2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları Başvuru Süreci" kategorisinde yayınlanacaktır.

Tanıtım Dokümanları