2014 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başvuru Sonuçları

2014 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başvuru Sonuçları

2014 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim döneminde Ajansımıza sunulan 17 destek başvurusunun ön inceleme ve nihai değerlendirmesi, 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde yer alan Ön İnceleme Kontrol Listesi ve Nihai Değerlendirme Tablosunda yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığı Değerlendirme Komisyonu üyesi iki uzman tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucu toplam 17 başvurudan 8 destek başvurusunun 2014 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunmuştur. Bu ilan başvuru sahipleri için sözleşmeye davet çağrısı niteliğinde olup başvuru sahiplerinin en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere ajansımıza başvurmaları gerekmektedir.

Desteklenmesi Uygun Bulunan 2014 Yılı Eylül-Ekim Dönemi (5. Dönem) Teknik Destek Başvuruları

BAŞVURU NOKURUM ADITEKNİK DESTEK TALEBİNİN BAŞLIĞI
TR51/14/TD/0040 Demokrat Eğitimciler Sendikası Demokrat Eğitimciler Sendikasının Proje Hazırlama, Yürütme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi
TR51/14/TD/0042 Kızılcahamam Kaymakamlığı Kızılcahamam 'da ÖSP Personeline Yönelik PCM Eğitimi
TR51/14/TD/0043 Nallıhan Kaymakamlığı Uygulamalı Proje Eğitimleriyle Gelişen Nallıhan
TR51/14/TD/0046 Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Proje Döngüsü Eğitimi
TR51/14/TD/0048 TOKİ Göksu Anaokulu TOKİ Göksu Anaokulu Eğiticinin Eğitimi
TR51/14/TD/0052 Ankara Sağlık Turizmi Derneği Sağlık Turizminde Stratejik Pazarlama Planlaması, Markalaşma ve Bilişim Uygulamaları Eğitimi
TR51/14/TD/0053 Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği Plan, Proje ve Strateji Geliştirme Eğitimi
TR51/14/TD/0054 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Plan, Program ve Proje Yönetimi Eğitimi

Önemli Not

Başvuru sahiplerinin Desteklenmesi Uygun Bulunan Teknik Destek başvurularının Ajans internet sitesinde yayınlandığı 18/11/2014 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmelerini imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği

2014 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Başvuru Sonuçları