2014 Yılı Mali Destek Programları
BU PROGRAM KAPANMIŞTIR.

İlan Yayımlanma Tarihi: 31.12.2013

Ankara Kalkınma Ajansı, 2014 yılı teklif çağrısı kapsamında “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı(Referans No:TR51/14/İLTEK) ve “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı(Referans No:TR51/14/SOSKA) olmak üzere iki ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır. Bu meblağ, programlara aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle tahsis edilmiştir.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

  İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma MDP Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP
Başvuru Sahibi • Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler
• OSB’ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüleri, teknoparklar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ihracatçı birlikleri
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar
Toplam Bütçe 15.000.000 TL 10.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı 100.000 TL 100.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL 1.000.000 TL
Asgari Destek Oranı % 25 % 25
Azami Destek Oranı % 50 % 75
Son Başvuru Tarihi İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 24/03/2014 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2014 Saati: 17:00

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS-PFD'ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 1 (bir) asıl ve 1 (bir) suret halinde son başvuru tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD’ye ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KAYS-PFD Sistemi, 17.01.2014 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Başvuru Süreci

Başvuru Dokümanları

İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı

Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Sözleşme ve Ekleri

Önemli Duyuru

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar

Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı, tekliflerin internet ortamında alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Sorularınızın yanıtları burada yayınlanacaktır.

Sunumlar

Bilgilendirme Toplantısı Sunumları

Eğitim Sunumları

Teklif Çağrısı Sonuçları