2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı Başvuru Sonuçları

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı Başvuru Sonuçları

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Ajansımıza Ağustos 2014 itibarıyla 4 adet faaliyet desteği başvurusu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlanarak 21.08.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile destek almaya hak kazanan projeler aşağıdaki gibi onaylanmıştır.

Başvuru Sahiplerine başvurularının sonuçlarına ilişkin gerekçeli yazılı bildirim ayrıca yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Desteklenmesi Uygun Bulunan 2014 Yılı DFD Başvuruları:

BAŞVURU NOBAŞVURU SAHİBİTEKLİFİN ADI
TR51/14/DFD/0002 İvedik Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Plastik ve Kauçuk Sektörü Fizibilite, Yatırım Analizi ve Sektör Rekabet Gücü Geliştirilmesi Projesi
TR51/14/DFD/0004 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronik Kartların Geri Dönüşümü