2014 İLTEK MDP (TR51/14/İLTEK) Sıkça Sorulan Sorular - 1

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

Önemli Uyarı

İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak tüm başvuru sahipleri faaliyet alanlarının, Başvuru Rehberi EK-G1’de yer alan ileri teknolojili sektörler listesinde yer alması zorunludur. Bu listeye, http://www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1952  linkinden ulaşılabilir. Bu listeden tespit edilen faaliyette bulunulan/üretim yapılan alan, EK-G formunda işaretlenerek başvuru sırasında sunulacaktır. EK-G formunda işaretlenen alan, ticaret sicil, oda faaliyet veya diğer destekleyici belgelerinde yer alan faaliyet/üretim alanı ile uyumlu olmalıdır.

Soru 1. Hâlihazırda faaliyet gösteren yem tesisine otomatik dozajlamayla ilgili otomasyon sistemi ve yazılım satın almak istemekteyiz. Bu minvalde yatırım yapmak istediğimiz alan ileri teknolojilerde ihracat odaklı kalkınma kapsamına girmekte midir?

Cevap 1. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili sektörler listesi yayınlanmıştır (http://www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1952). Başvuru sahiplerinin başvuruda bulunabilmek için bu sektörlerde üretim yapan işletmeler olması ve Rehberin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Soru 2. Ankara merkezli ve bilişim/yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir şahıs firmasıyız. Bilişim sektörü İleri Teknoloji Sektörleri listesinde yer almamaktadır. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma MDP'na başvurmak mümkün müdür?

Cevap 2. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili sektörler listesi yayınlanmıştır http://www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1952. Başvuru sahiplerinin başvuruda bulunabilmek için bu sektörlerde üretim yapan işletmeler olması ve Rehberin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir. Rehberin ekinde (EK-G1) belirtilen ileri teknolojili sektörlere yönelik olarak hizmet sunan yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalar projede iştirakçi ya da tedarikçi olarak yer alabilirler. Bkz. Başvuru Rehberi 2.1.2 İştirakçiler ve Alt Yükleniciler bölümleri.

Soru 3. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma MDP 2014 yılı teklif çağrısı başvuru rehberinin 4. sayfası "Tanımlar" kısmında ileri teknolojili sektörlerin EK-G'de olduğundan bahsedilmektedir. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (28)'in alt başlığı olan 281502 NACE kodlu faaliyet alanı da ileri teknolojili sektörler içine girmekte midir?

Cevap 3. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili sektörler listesi yayınlanmıştır. Bu listede yer alan “28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı” ileri teknolojili sektörler içinde yer almaktadır.

Soru 4. Mevcut durumda firmamızın NACE kodu 09.90.01 ' dir. Başvuruda bulunabilecek firmalara ait istenen faaliyet alanları listesinde bizim nace kodumuz bulunmamaktadır. Fakat ilgili nace kodu da madencilik üzerine araştırma geliştirme faaliyetlerini içeren bir koddur. Bu sebeple kendi kodumuz ile programınıza başvurmamız mümkün müdür?

Cevap 4. NACE kodu 09.90.01, Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de yer alan ileri teknolojili sektörler listesinde yer almamaktadır. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili sektörler listesi yayınlanmıştır (http://www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1952).

Soru 5. Şirketimizin faaliyet alanına giren NACE kodunu değiştirmeyi planlamaktayız. Değişiklik sonucu elde edeceğimiz yeni NACE kodumuzla İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programına başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap 5. Başvuru tarihi itibariyle firmanın EK-G1’de yer alan ileri teknolojili sektörlerde üretim yapmakta olması ve EK-G’de yer alan İleri Teknolojili Sektörler Faaliyet Beyanında yer alan faaliyet alanının, sunulacak güncel ticaret sicili gazetesi ile oda faaliyet belgesindeki faaliyet alanı ile uyumlu olmalıdır.

Soru 6. Projenin kabul olması durumunda desteklerin ödenmesi hakkında bilgi verebilir misiniz? (Proje bitiminde mi ödeniyor, harcamalar yapıldıkça mı?)

Cevap 6. Başvuru Rehberinin 2.4 Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Koşulları altında “Ödemeler” bölümünde belirtildiği üzere sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eşfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede %20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. Ayrıca, bkz. Başvuru Rehberi 2.4 Sözleşme imzalaması ve uygulama koşulları.

Soru 7. Üretim yapan gerçek kişi (şahıs) firmalar ile  üretim yapmayı düşünen geçecek tüzel kişiler bu program kapsamında proje sunabilir mi?

Cevap 7. Şahıs işletmeleri Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de belirtilen ileri teknolojili sektörlerde üretim yapmaları ve Rehberin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtilen diğer kriterleri karşılamaları koşuluyla başvuruda bulunabilir. Üretime yeni geçecek tüzel kişilerin de yukarıda belirtilen aynı uygunluk kriterlerini karşılamaları ve ticaret sicil ve/veya oda faaliyet belgelerinde ilgili sektörlerde üretim yaptıklarını ispatlamaları gerekmektedir.

Soru 8. Başvuru yapmayı düşündüğümüz proje kapsamında alınması düşünülen makinalar için leasing kullanılmasında sakınca var mıdır?

Cevap 8. Başvuru Rehberinin 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu Uygun Olmayan Maliyetler bölümünde belirtildiği üzere leasing giderleri uygun olmayan maliyettir.

Soru 9. Firmamız uçuş sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretimini yapacağımız taşıt için özel bir takım kumaşlara ihtiyacımız var. Kumaşlar için iplikler yurt dışından gelecek, ancak dokuma ve laminasyon yaptırmamız gerekmekte. Dokuma ve laminasyon masraflarını uygun maliyet olarak bütçelendirebilir miyiz?

Cevap 9. Başvuru sahibi ve projenin Rehberin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu ve 2.1.3 Uygun projeler bölümlerinde belirtilen kriterleri karşılaması, belirtilen masrafların proje hedeflerinin ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olması ve 2.1.4 Maliyetlerin uygunluğu bölümünde belirtilen diğer uygunluk kriterlerini karşılaması koşuluyla söz konusu masraflar uygun maliyet olabilir.

Soru 10. Ek G listesinde 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı olarak bir faaliyet belirtilmektedir. Ancak bizim faaliyetimiz bu faaliyetin alt kolu olarak geçmektedir. Biz bu programdan yararlanabiliyor muyuz?

Cevap 10. Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de Eczacılık sektörüne ilişkin NACE kodu 21.1 ve 21.2 ile tanımlanmıştır. Bu kodların kapsamları söz konusu Ek’de 21.10 ve 21.20 kodlarında tanımlanmıştır. TÜİK sınıflandırma sunucusunda bulunan ana listeye http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=191&turId=1&turAdi= 1. Faaliyet Sınıflamalarıadresinden ulaşılabilir. Faaliyet gösterilen alanın bu kapsamlara girmesi ve ticaret sicil ve/veya oda faaliyet belgelerinde ilgili sektörlerde üretim yaptıklarını ispatlaması gerekmektedir.

Soru 11. Ankara’da kozmetik üretimi konusunda faaliyet göstermekteyiz. “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı’nı incelediğimizde G ekinde yer alan kodlarda 20.42   Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı başlığı altında yer almaktayız. Ancak bu, faaliyet beyanı ekinde yer almamaktadır. Bunun yerine üst başlık olan NACE kodu “20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı” olarak eksik biçimde yazılmıştır. Bizim dahil olduğumuz sektörün desteklenen sektörler içerisinde yer alıp almadığını öğrenebilir miyiz?

Cevap 11. Ajans internet sayfasında İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı’na ait başvuru dokümanlarından EK-G1’i incelendiğinde 20.41  ve  20.42   NACE kodlarına ilişkin sınıfların kapsamları görülmektedir. Dolayısı ile bahsedilen  faaliyet gösterilen alanın ticaret sicil ve/veya oda faaliyet belgelerinde ilgili sektörlerde üretim yaptıklarını ispatlanması halinde uygun sektör olarak değerlendirilmektedir.  TÜİK sınıflandırma sunucusunda bulunan ana listeye http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=191&turId=1&turAdi= 1. Faaliyet Sınıflamalarıadresinden ulaşılabilir.