2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonucu-1

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonucu-1

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan 7 adet faaliyet teklifi, Genel Sekreter başkanlığındaki değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmiştir.

Söz konusu faaliyet tekliflerinden 4’ü ön inceleme/idari kontrol ve/veya teknik ve mali değerlendirme aşamalarından geçemeyerek elenmişlerdir. Ön inceleme/idari kontrol aşamasını geçerek başarılı olmaları için gereken eşik puanları alan aşağıdaki faaliyet teklifleri, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 2 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/05 gündem no’lu toplantısında görüşülerek 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenmeleri kabul edilmiştir.

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Desteklenmeye Hak Kazanan Faaliyet Teklifleri

BAŞVURU NO BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU ADI
TR51/12/DFD/0006 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi YBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu ve Fizibilite Raporu Projesi (YBÜ – Teknokent)
TR51/12/DFD/0007 Çubuk Kaymakamlığı Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu
TR51/12/DFD/0008 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Türkiye'nin Uluslararası Transit Noktasına Dönüşümü