2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonuçları -4

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonuçları -4

23 Kasım –14 Aralık 2012 döneminde Ajansımıza sunulan Doğrudan Faaliyet Desteği proje tekliflerinin değerlendirilmeleri tamamlanarak desteklenmesi uygun bulunan teklifler Ajans Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Bu başvurularla birlikte 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı başvuru ve değerlendirme süreci sonlandırılmıştır.

Yönetim Kurulu'nun onayını müteakip desteklenmesine karar verilen DFD projeleri Ajansın internet sayfasından ilan edilmekte ve tüm Başvuru Sahiplerine başvurularının sonuçlarına ilişkin gerekçeli yazılı bildirim ayrıca yapılmaktadır.

2012 yılı DFD programına ilişkin son değerlendirme süreci Ocak 2013 Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlanmıştır. Bu Yönetim Kurulu'nca desteklenmesi uygun bulunan 2 faaliyet teklifi ile birlikte yıl içerisinde desteklenen faaliyet teklifi sayısı 8 olmuştur.

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Desteklenmeye Hak Kazanan Faaliyet Teklifleri
(20 Mart-14 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılan başvuruları kapsamaktadır.)

BAŞVURU NO BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU ADI ONAYLANDIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TR51/12/DFD/0055 Nallıhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Yatırım Fizibilitesi
(Sebze/Meyve Kurutma, Üzüm İşleme (Pekmez) ve Süt Ürünleri Tesisleri)
Ocak 2013
TR51/12/DFD/0047 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörel Analiz Projesi (RÜZTEK) Ocak 2013
TR51/12/DFD/0040 TÜBİKAM (T. Bilimsel Kültürel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) Derneği Ankara’daki Şehir Hayvanlarının Toplanması, Kimliklendirilmesi ve Geçici Olarak Barındırılması Amacıyla Yapılacak Entegre Tesisin Fizibilite Projesi Ağustos 2012
TR51/12/DFD/0035 Güdül Kaymakamlığı Güdül İlçesi’nin Gelişim Yönlerinin Araştırılması Projesi Ağustos 2012
TR51/12/DFD/0014 Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) Yenilikçilik ve Çevre Açısından Ankara'da Elektrikli Araçlar Haziran 2012
TR51/12/DFD/0008 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Türkiye'nin Uluslararası Transit Noktasına Dönüşümü Mayıs 2012
TR51/12/DFD/0007 Çubuk Kaymakamlığı Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu Mayıs 2012
TR51/12/DFD/0006 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi YBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu ve Fizibilite Raporu Projesi (YBÜ – Teknokent) Mayıs 2012