2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonucları - 2

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonucları - 2

Ajansımıza sunulan faaliyet teklifleri, Genel Sekreter başkanlığında oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde en fazla 7 (yedi) gün içinde değerlendirilerek yapılacak ilk Ajans Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu onayına müteakip desteklenmesine karar verilen DFD projeleri Ajansın internet sayfasından ilan edilmekte olup ayrıca tüm Başvuru Sahiplerine gerekçeli yazılı bildirim yapılmaktadır.

Program kapsamında başvuru alımları devam etmektedir.

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Desteklenmeye Hak Kazanan Faaliyet Teklifleri
(20 Mart-15 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan başvuruları kapsamaktadır.)

BAŞVURU NO BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU ADI ONAYLANDIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TR51/12/DFD/0014 Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) Yenilikçilik ve Çevre Açısından Ankara'da Elektrikli Araçlar Haziran 2012
TR51/12/DFD/0006 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi YBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu ve Fizibilite Raporu Projesi (YBÜ – Teknokent) Mayıs 2012
TR51/12/DFD/0007 Çubuk Kaymakamlığı Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu Mayıs 2012
TR51/12/DFD/0008 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Türkiye'nin Uluslararası Transit Noktasına Dönüşümü Mayıs 2012