2012 Yılı 1. Yarıyıl Faaliyet Raporu
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 91. Maddesi hükmü uyarınca hazırlanan faaliyet raporudur.