2011 Yılı Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

2011 Yılı Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

Toplantının açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, toplam bütçesi 500 bin TL olan programın yerel çalışmalarda ihtiyaç duyulan kilit konularda destek sağlamayı hedeflediğini vurgulayarak, programın amacına ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

30 Kasım’da başvuruları sona eren programdan mahalli idareler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler faydalanabilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler desteklenmektedir.