2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu

Raporda, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 2010 yılı Temmuz ayında Genel Sekreterin atanması ile faaliyete geçen Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde yaptığı çalışmalar yer almaktadır.

Görüş ve ilginize saygı ile sunulur.