2011 Yılı Faaliyet Raporu
25.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılında yaptığı çalışmalar faaliyet raporunda yer almaktadır.

Görüş ve ilginize saygı ile sunulur.