2011 Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Değerlendirme Raporu

2011 Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Değerlendirme Raporu

Çalışma kapsamında Ajans’ın 2011 yılı teklif çağrısında gerçekleştirdiği, Yenilikçi Uygulamalar ve Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programlarına ilişkin Etki Analizi ve Program Değerlendirmesi pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın etki analizi bölümünde sağlık, bilişim teknolojileri ve turizm sektörlerinde tamamlanmış üç projenin ekonomik etki analizi raporu oluşturulmuştur.

Çalışmanın ikinci aşaması olan program değerlendirme raporunun hazırlanması sürecinde, 2011 yılı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı ele alınmış,  bu kapsamda desteklenen projeler üzerinde çalışılmıştır. Değerlendirme, hedef bazlı, süreç bazlı ve etki bazlı olmak üzere üç ayrı eksen etrafında şekillenmiş, buna yönelik olarak hazırlanan bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketin yanı sıra her bir yararlanıcı ile yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirilerek Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Değerlendirme Raporu oluşturulmuştur.