2010 Yılı Faaliyet Raporu

25.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 2010 yılı Temmuz ayında Genel Sekreterin atanması ile faaliyete geçen Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2010 yılında yaptığı çalışmalar, 2010 yılı faaliyer raporunda yer almaktadır.

Görüş ve ilginize saygı ile sunulur.