2010 Yılı Dış Denetim Raporu

03.08.2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği çerçevesinde yaptırılan ve Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol süreç ve yapıları ile risk yönetiminin,  ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda oluşturulan rapor Ankara Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Dış Denetim Raporu adıyla yayımlanmaktadır.

Görüş ve ilginize saygı ile sunulur.